Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Nếu trường chúng tôi chưa có phòng bộ môn, chúng tôi có thể sử dụng phiên bản mới TKB 5.5 được hay không? Các chức năng của TKB 5.0 có được kế thừa hoàn toàn cho trường hợp này không?
27/03/2006

Trả lời
Trong trường hợp trường ta chưa áp dụng phòng học bộ môn, phiên bản mới TKB 5.5 hoàn toàn kế thừa các chức năng đã có của 5.0 và do vậy rất thích hợp cho trường sử dụng phiên bản mới này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=147

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn