Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Trường chúng tôi hiện tại chưa có phòng bộ môn. Trong thời gian ngắn sắp tới chúng tôi sẽ đưa phòng bộ môn vào thử nghiệm. Trong trường hợp này, công ty sẽ khuyên chúng tôi sử dụng phiên bản nào?
27/03/2006

Trả lời
Trước mắt nhà trường nên sử dụng phiên bản chính thức TKB 5.5. Khi nào nhà trường cần thử nghiệm phòng bộ môn, chúng tôi sẽ cấp tiếp cho trường sử dụng phiên bản TKB 5.5 X.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=148

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn