Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Để nâng cấp dữ liệu từ 5.0 lên 5.5 chúng tôi sẽ phải thực hiện các thao tác nào? Đề nghị công ty trình bày rõ cho chúng tôi.
27/03/2006

Trả lời
Không cần phải thực hiện bất cứ thao tác nào cả. Cả hai phiên bản mới của TKB 5.5 đều hoàn toàn tương thích với dữ liệu của các phiên bản trước đây.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=149

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn