Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Chúng tôi biết công ty đã phát hành phiên bản mới theo 2 bản: TKB 5.5 Standard và TKB 5.5 X edition. Hai phiên bản này cùng sử dụng chung một mã đăng ký hay chúng dùng hai bộ mã đăng ký khác nhau?
27/03/2006

Trả lời
Hai phiên bản TKB 5.5 Standard và TKB 5.5 X edition dùng 2 bộ mã đăng ký khác nhau.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=150

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn