Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường học của chúng tôi là trường dân lập bao gồm cả học sinh các lớp Trung học Cơ sở và Phổ thông Trung học. Phần mềm TKB của các bạn có thể đáp ứng được yêu cầu này hay không?
28/03/2006

Trả lời:
[3.x] Không được. Bản TKB 3.x chỉ cho phép tạo dữ liệu Thời khóa biểu cho các trường hoặc cấp 2 hoặc cấp 3 riêng biệt. Trường hợp của bạn có thể giải quyết theo cách "mẹo" sau:
- Nếu giáo viên dạy cấp 2 và cấp 3 là độc lập hoàn toàn với nhau, bạn có thể tạo ra hai tệp dữ liệu độc lập, một cho Thời khóa biểu cấp 2, một cho Thời khóa biểu cấp 3.
- Trường hợp giáo viên dạy cấp 2 và 3 không độc lập (có giáo viên dạy cả cấp 2 và cấp 3). Trường hợp này chỉ có một cách giải quyết như sau: Chỉ tạo một tệp dữ liệu, ví dụ cho trường cấp 2, sau đó m• hoá lại các lớp cấp 3 thành như cấp 2, ví dụ lớp 10A ký hiệu lại là 7K. Sau khi xếp Thời khóa biểu xong, in TKB dưới dạng HTML và đổi tên lại, ví dụ 7K thành 10A khi in Thời khóa biểu ra giấy.
[4.x], [5.x] Hoàn toàn có thể được. TKB [4.x], [5.x] không phân biệt kiểu trường cấp 1, 2, 3 mà có thể cho phép lựa chọn kiểu trường theo ý muốn, phù hợp với trường bạn ngay ở khi tạo tệp mới lưu trữ dữ liệu Thời khoá biểu (khi thực hiện lệnh Hệ thống / Tạo tệp dữ liệu mới).URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=154

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn