Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường chúng tôi bao gồm hai địa điểm khác nhau. Có thể đặt ra các điều kiện để sao cho giáo viên trong một buổi dạy không phải di chuyển đến cả hai địa điểm được hay không?
28/03/2006

Trả lời:
[3.X] Chưa đáp ứng được yêu cầu của trường bạn. Hy vọng các phiên bản sau của TKB sẽ đáp ứng được yêu cầu đó.
[4.x] Phiên bản này tuy vẫn chưa xử lý yêu cầu mà bạn đưa ra tuy nhiên chúng tôi đã đưa vào khái niệm địa điểm lớp. Mỗi trường được khai báo tối đa là 10 địa điểm. Trên màn hình TKB giáo viên, ta có thể làm cho các lớp tại các địa điểm khác nhau sẽ có màu khác nhau.
[5.x] Phiên bản này đáp ứng được yêu cầu của trường bạn.
- Bạn vào Nhập dữ liệu / Thuộc tính trường học. Màn hình Thông tin Nhà trường xuất hiện. Bạn kích vài nút Địa điểm. Sau đó bạn nhập tên các địa điểm (VD: Địa điểm1, Địa điểm 2)
- Bạn vào Nhập dữ liệu / Nhập lớp. Khi nhập danh sách các lớp học, bạn chú ý kích chọn vị trí lớp.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=155

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn