Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hãy giải thích ý nghĩa và cách sử dụng các tuỳ chọn Họp, Bận, Nghỉ, Hạn chế ?
28/03/2006

Trả lời:
Các tuỳ chọn này có ý nghĩa trong khi xếp tự động TKB hoặc khi thao tác hiệu chỉnh dữ liệu trực tiếp trên máy tính. Khi các tuỳ chọn này được kích hoạt, các ràng buộc Họp, Bận, Nghỉ, Hạn chế được chương trình tính đến khi xử lý. Còn nếu các lựa chọn này không được kích hoạt, ví dụ "Bận", thì chương trình sẽ bỏ quan các ràng buộc này và đồng nhất nó, ví dụ "Bận" với Rỗi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=158

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn