Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Để thuận tiện cho việc gán ràng buộc giáo viên, chúng tôi muốn gán các điều kiện nghỉ cho một nhóm giáo viên. Liệu có thể thực hiện được chứng năng này trong phiên bản TKB mới không?
28/03/2006

Trả lời:
Rất tiếc, TKB 4.0 chưa đưa vào chức năng này, hy vọng sẽ có ở phiên bản sau.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=161

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn