Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hiện tại chương trình chỉ cho phép lưu trữ dữ liệu TKB cho một học kỳ, nếu tôi muốn sử dụng lại các dữ liệu ban đầu như danh sách Giáo viên, Lớp học, ... thì phải làm như thế nào ?
28/03/2006

Trả lời:
Giả sử tệp dữ liệu của bạn hiện đang mở là CVA.TKB, thực hiện lệnh System/Save As và gõ vào một tên mới. Sau đó thực hiện lệnh System/Open để mở tệp mới đó, bạn có thể thay đổi tuỳ ý mà vẫn giữ được dữ liệu gốc ở tệp CVA.TKB
Ngoài ra, bạn có thể thực hiện đổi copy tệp trên ở Windows hoặc MS-DOS ra một tệp mới và vào chương trình mở tệp này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=162

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn