Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tôi có sẵn danh sách Giáo viên, Lớp học, Môn học, bảng PCGD ở Winword và Excel, chương trình của công ty có cho phép sử dụng được dữ liệu trên không?
28/03/2006

Trả lời:
Rất tiếc là không thể được, đây là vấn đề mà chúng tôi đã nghĩ đến. Hy vọng chức năng này sẽ được đưa vào ở phiên bản sau.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=163

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn