Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tôi có thể dùng phiên bản TKB 3.5 để đọc được dữ liệu thời khóa biểu của phiên bản 4.0 được không?
28/03/2006

Trả lời:
Rất tiếc là không thể được.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=164

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn