Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Chúng tôi là một trường Tiểu học, vậy chúng tôi có thể sử dụng phần mềm TKB để xếp Thời khóa biểu cho trường chúng tôi được hay không?
28/03/2006

Trả lời:
Hoàn toàn được. Phiên bản TKB cho phép áp dụng xếp Thời khóa biểu cho bất cứ một loại trường phổ thông nào không phân biệt loại, cấp học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=166

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn