Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường chúng tôi là một trường bán công có học sinh học các khối 8, 9, 10, 11, 12. Phiên bản TKB 3.5 không áp dụng được với trường. Vậy công ty có phiên bản nào đáp ứng được yêu cầu trên
28/03/2006

Trả lời:
Đúng như bạn đã nhận xét, phiên bản TKB 3.X của công ty phát hành tháng 3-2001 không thể dùng cho các trường có học sinh các khối hỗn hợp giữa Tiểu học, THCS hay THPT. Tuy nhiên phiên bản TKB [4.x], [5.x] của chúng tôi đã hoàn toàn khắc phục được nhược điểm đó. Bạn có thể mạnh dạn mua bản TKB [4.x], [5.x], bản này có thể áp dụng cho bất cứ một trường phổ thông nào không phân biệt nó thuộc cấp nào và có các khối học sinh nào.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=167

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn