Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TKB đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa phần mềm máy tính
27/12/2007

TKB là tên của phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu do công ty công nghệ Tin học Nhà trường phát hành. Trải qua 20 năm liên tục nâng cấp và phát triển, giờ đây TKB đã trở nên quen thuộc đối với nhiều nhà trường phổ thông trên địa bàn cả nước. TKB hiện đang được sử dụng tại trên 1000 trường học trải dài trên toàn bộ 64 tỉnh thành cả nước. Với trên 100 công cụ được xây dựng, phần mềm TKB đã mang đến cho các nhà trường một công cụ mới hữu ích trợ giúp đắc lực cho việc hỗ trợ xếp, chia thời khóa biểu.


Phần mềm TKB giờ đây đã trở thành một biểu tượng quen thuộc đối với mọi giáo viên và nhà trường Việt Nam như một phần mềm có ứng dụng thành công nhất trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Ngày 29-11-2007 vừa qua, với quyết định 18574/QĐ-SHTT, Cục Sở Hữu Trí Tuệ Bộ Khoa học Công nghệ đã chính thức Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa bằng nhóm từ "TKB" cho phần mềm TKB của công ty. Với giấy chứng nhận này, từ nay công ty School@net sẽ sở hữu độc quyền cụm từ TKB như một nhãn hiệu hàng hóa phần mềm máy tính dành cho phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu của công ty.

Bản đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho dòng chữ TKB với số đăng
92270 do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 29-11-2007 theo
quyết định số 18574/QĐ-SHTT.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=1701

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn