Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Vì sao phần mềm TKB không cho phép chuyển thuộc tính của một lớp học từ học sáng sang học chiều và ngược lại ?
28/03/2006

Trả lời:
Bạn hãy suy nghĩa kỹ đi và sẽ thấy hoàn toàn không đơn giản như bạn nghĩ ban đầu đâu. Việc chuyển một lớp học từ Sáng sang Chiều và ngược lại là một việc thậm chí là "vô lý". Thật vậy giả sử lớp 10A đang học sáng, nay chuyển sang chiều. Khi đó có thể sẽ xảy ra trùng giờ nếu các giáo viên dạy 10A cũng có giờ dạy buổi chiều tại các lớp khác.
Tuy nhiên chúng tôi sẽ nghiên cứu đề nghị của bạn và sẽ đưa vào chương trình thành một tiện ích trong một tương lai gần.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=171

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn