Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Chúng tôi thấy phần mềm TKB chỉ có yêu cầu của giáo viên là cấm hay hạn chế việc xếp tiết tại một vị trí trên TKB. Vì sao không có loại ràng buộc là nên xếp hay bắt buộc phải dạy ?
28/03/2006

Trả lời: Câu hỏi và nhận xét của bạn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi dự kiến sẽ đưa các ràng buộc loại "nên xếp" hay "bắt buộc dạy" vào phần mềm TKB từ phiên bản 5.0 trở đi. Rất cám ơn bạn vì câu hỏi và lời khuyên này.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=172

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn