Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Các mẫu dữ liệu theo thông báo của phần mềm rất phức tạp và khó nhập. Chúng tôi muốn công ty đưa ra một bảng các dữ liệu tối thiểu nhất để chuẩn bị nhập cho chương trình xếp TKB ?
28/03/2006

Trả lời: Một bảng dữ liệu tối thiểu nhất để có thể xếp được một TKB bao gồm:
- Danh sách giáo viên
- Danh sách lớp học
- Danh sách môn học
- Bảng PCGD
- Một vài yêu cầu chung nhất của TKB liên quan đến tính chất môn học và giáo viên.
Với dữ liệu trên bạn có thể xếp được một Thời khoá biểu cho một trường học. Tuy nhiên Thời khoá biểu này có lẽ sẽ không có tính khả thi cao, bởi sự khó khăn nhất trong khi xếp TKB là thoả mãn tối đa được các ràng buộc của từng trường, của các giáo viên, của từng môn học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=174

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn