Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Khi chúng tôi nạp tên một khối lớp (ví dụ Khoi 12) thì báo lỗi là tên lớp này đã có trong khi đó chúng tôi không hề thấy tên khối lớp này trong danh sách?
28/03/2006

Trả lời
Lỗi này xảy ra vì phần mềm TKB đã định vị sẵn các tên khối lớp từ "Khoi 1" đến "Khoi 12" là các khối lớp hệ thống do vậy bạn không thể tạo được tên khối lớp như vậy. Bạn hãy đặt một tên khác cho khối lớp của mình đi, chẳng hạn "Khoi lop chuyen Toan 12".URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=177

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn