Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Chúng tôi là một trường THPT tại TP.HCM. Một đặc thù rất quan trọng của trường chúng tôi cần xếp 6 tiết học trong một buổi. Vậy phần mềm có đáp ứng được yêu cầu này không?
28/03/2006

Trả lời
Rất tiếc là chưa được. Chúng tôi cũng đã nhận được một vài lời đề nghị như các bạn nhưng do thời gian chưa cho phép nên chưa thể đưa vào phần mềm. Chúng tôi sẽ rất nghiêm túc nghiên cứu đề nghị của nhà trường và sẽ nhanh chóng cải tiến phần mềm để có thể hỗ trợ cho việc xếp 6 tiết/buổi như các bạn yêu cầu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=179

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn