Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Có phải Tính chất phòng bộ môn là lệnh quyết định xem phòng học là thuộc bộ môn nào, có đúng như vậy hay không ?
28/03/2006

Trả lời
Hoàn toàn đúng.
Chú ý rằng chỉ sau khi thực hiện lệnh gán môn học cho phòng bộ môn bởi lệnh Tính chất phòng bộ môn thì các phòng này mới thực sự trở thành phòng học bộ môn.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=182

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn