Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trong khi đang xếp Thời khoá biểu, chẳng may tôi lại vào lệnh Nhập bảng Phân công giảng dạy và bấm lệnh Phân tích dữ liệu. Tôi sẽ phải xử lý tiếp theo như thế nào?
29/03/2006

Trả lời:
[3.X] Bạn đã thực hiện phải một thao tác nguy hiểm đấy. Lệnh này sẽ thực hiện việc mã hóa lại bảng Phân công giảng dạy. Nếu như trước đó bạn đã sử dụng Debug để tinh chỉnh PCGD thì có thể sẽ phát sinh sự không tương thích với tình trạng TKB hiện thời. Cách duy nhất để xử lý trong trường hợp này là kiểm tra lại các phân công giảng dạy của từng lớp (bằng lệnh xem Trạng Thái Lớp) , kiểm tra và hủy bỏ lỗi Logic bằng lệnh Test Logic TKB (nếu có), vào lệnh Debug để điều chỉnh số giờ của từng giáo viên cho thích hợp với tình trạng hiện thời của Thời khóa biểu.
[4.x], [5.x] TKB 4.x, 5.x thống nhất lưu trữ toàn bộ dữ liệu Thời khoá biểu ở chỉ một bảng (TKB 3.x lưu ở hai bảng), nên không có lệnh phân tích dữ liệu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=184

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn