Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường tôi có nhiều Giáo viên giảng dạy nhiều môn, khi nhập bảng PCGD rất lâu và hay nhầm lẫn. Phiên bản mới của công ty có thay đổi như thế nào ở phần nhập bảng PCGD?
29/03/2006

Trả lời:
TKB 4.x thay đổi toàn bộ cách nhập dữ liệu bảng PCGD, có thể liệt kê một số điểm chủ yếu sau:
- Cho phép nhập xem và nhập dữ liệu bảng PCGD theo 3 đối tượng: Môn học, Lớp học và Giáo viên. Do đó có thể nhập PCGD cho một Giáo viên dạy nhiều môn học và nhiều Lớp; một Môn học cho nhiều Lớp và nhiều Giáo viên; một Lớp học gồm nhiều Môn học và nhiều Giáo viên;
- Cho phép tổng kết dữ liệu theo 3 đối tượng: Môn học, Giáo viên, Lớp học.
- Có chức năng Kiểm tra dữ liệu PCGD - Verify để kiểm tra sự mâu thuẫn và tính hợp lý của dữ liệu PCGD.
- Khắc phục nhiều lỗi phát sinh của phiên bản trước - TKB 3.5
Các thay đổi này góp phần đáng kể cho việc giảm thời gian nhập dữ liệu PCGD của TKB.

TKB 5.x: Cho phép nhập bảng PCGD theo lưới. Trong màn hình nhập bảng phân công giảng dạy, phần mềm hỗ trợ việc nhập cả bằng bàn phím và chuột rất thuận tiện. Ngoài chức năng kiểm tra và thống kê bảng PCGD, người dùng còn có thể kiểm tra một cách chi tiết và chính xác tất cả việc nhập PCGD của mình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=188

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn