Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hướng dẫn chúng tôi cách sữa lỗi sau: khi chúng tôi nhập dữ liệu của PCGD trên lưới, khi nhập dữ liệu trên một ô thì dữ liệu sẽ xuất hiện tại các ô lưới khác bên cạnh.
29/03/2006

Trả lời
Hiện tượng bạn vừa nêu nguyên nhân là do khi bạn nhập lớp bạn đã đặt chúng thuộc hơn một khối hệ thống(ví dụ lớp 9A thuộc cả khối 9 và khối 8 như vậy khi PCGD cho lớp 9A ở khối 9 thì ô bên cạnh của khối 8 cũng xuất hiện lớp 9A). Bạn hãy vào chức năng nhập Lớp và sửa lại các thông số về nhóm lớp cho các lớp của nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=193

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn