Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường chúng tôi đối với lớp học 2 ca thì PCGD được phân bổ chung cho cả hai buổi học. Phần mềm TKB chỉ cho phép nhập bảng PCGD theo từng buổi học. Có cách nào áp dụng được không�
29/03/2006

Trả lời
Rất tiếc phần mềm TKB phiên bản 4.8 vẫn chưa hỗ trợ cho yêu cầu của trường bạn. Hy vọng trong các phiên bản sắp tới chức năng này sẽ được bổ sung.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=194

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn