Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Vì sao khi xếp Thời khóa biểu tự động cho lớp hoặc giáo viên, tôi thấy một số điều kiện của giáo viên hoặc môn học đã bị bỏ qua?
04/04/2006

Trả lời: Đó là do thuật toán xếp TKB tự động của chương trình. Khi xử lý dữ liệu chung của TKB, chương trình luôn đảm bảo các ràng buộc giáo viên hay yêu cầu môn học. Tuy nhiên tại một vài vị trí và thời điểm đặc biệt, nhằm phục vụ mục đích tối cao là xếp được TKB, các điều kiện này sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên những khoảnh khắc như vậy rất hiếm khi xảy ra.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=198

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn