Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tôi đang quan tâm đến 2 giáo viên cùng dạy một lớp. Trên màn hình Main Loop chỉ thể hiện một lớp và một giáo viên. Có cách nào khắc phục điều này được không?
04/04/2006

Trả lời: Trên màn hình Main Loop bạn có thể nhìn được cùng một lúc 2 lớp, 1 giáo viên hoặc 2 giáo viên, 1 lớp. Để thực hiện được việc đó, bạn h•y sử dụng chức năng xem nhanh TKB lớp hoặc giáo viên bởi các lệnh Quick Browse Class hoặc Quick Browse Teacher. Ví dụ trong màn hình Main Loop, nếu thực hiện lệnh Quick Browse Class bạn sẽ nhìn thấy được trên màn hình hai TKB lớp và một TKB giáo viên.
[4.x], [5.x]: TKB còn cho phép bạn luôn nhìn trên màn hình Main Loop Thời khoá biểu cả ngày của một Giáo viên.
Ngoài ra bạn có thể sử dụng cặp lệnh Memory và Restore Memory trong màn hình Main Loop để chuyển qua lại giữa hai Thời khoá biểu được quan một cách nhanh chóng.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=202

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn