Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trong phiên bản mới TKB 4.0 đã có hay chưa chức năng xếp thời khóa biểu giáo viên tránh được việc trong một buổi phải dạy ở hai địa điểm khác nhau?
04/04/2006

Trả lời:
Rất tiếc là chức năng này chưa đưa được vào phiên bản TKB 4.0. Hy vọng rằng điều kiện xử lý về địa điểm của của lớp học sẽ được đưa vào bắt đầu từ các phiên bản sau của TKB.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=203

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn