Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đề nghị công ty giải thích ý nghĩa và cách sử dụng của các tùy chọn trong Drag&Drop Method của lệnh Options
04/04/2006

Trả lời:
Các tuỳ chọn này có tác dụng khi bạn kéo và thả các tiết trong lúc tinh chỉnh Thời khoá biểu ở các màn hình Main Loop, Show All, Browse Teacher. Cả 4 lệnh này đều có chung một mục đích là chuyển 1 tiết trên Thời khóa biểu Lớp hoặc Giáo viên sang vị trí khác. Sự khác biệt là thuật toán của lệnh.
(1) - Sử dụng Hộp hội thoại của lệnh xếp tự động có điều kiện, cho phép bạn lựa chọn các yêu cầu ràng buộc có thể bị phá vỡ nếu muốn đổi vị trí hai tiết. Tương đương lệnh Move To.
(2) - Thuật toán chỉ cho phép các thay đổi TKB tại hai vị trí (đầu và đích) đ• được đánh dấu. Đây là một thuật toán rất hiệu quả và được coi mặc định của hệ thống.
(3) - Cách làm tương tự như (1) nhưng không đưa ra hộp hội thoại điều kiện. Không kiểm soát được các điều kiện bị phá.
(4) - Đổi, hoán vị trực tiếp 2 vị trí trên Thời khóa biểu. Thuật toán này có từ TKB 3.X.
Xem thêm TKB 4.0 What's New để hiểu rõ hơn tính năng của các phương án lệnh trên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=205

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn