Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Trên TKB của lớp 10A, tại vị trí tiết 1 thứ 5 có gv Quang dạy, nhưng trên TKB của gv Quang tại tiết 1 thứ 5 lại ghi là dạy lớp 11B
04/04/2006

Trả lời:
Đây là một lỗi logic của chương trình, khi phát hiện ra hiện tượng trên bạn cần kiểm tra lại dữ liệu đã nhập ở bảng PCGD và điều chỉnh lại cho phù hợp. Để nhanh chóng phát hiện ra lỗi này trong toàn trường bạn có thể kiểm tra bằng lệnh Lệnh chính/Kiểm tra Logic TKB. Sẽ có một bản báo cáo các mâu thuẫn TKB, bạn hãy nhấn Đồng ý để xoá những lỗi logic đó trong chương trình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=208

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn