Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm TKB của các bạn có thể xử lý được hay không ràng buộc giáo viên dạng sau: Giáo viên này phải nghỉ tối thiểu là 1 tiết trước hay sau nghỉ trưa
04/04/2006

Trả lời:
Phiên bản TKB 4.5 chưa có ràng buộc của giáo viên như trên, tuy nhiên chúng tôi đã đưa vào một tính chất của môn học là: Không dạy liên tục qua trưa. Tính chất này hoàn toàn trùng lặp với ràng buộc giáo viên mà bạn đã nêu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=209

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn