Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường tôi có các lớp như sau: T1, T2, ... Hỏi rằng với đặc điểm như trên, phần mềm TKB của các bạn có thể áp dụng được cho trường của chúng tôi hay không?
04/04/2006

Trả lời:
Với đặc điểm của trường bạn, phần mềm TKB vẫn có thể áp dụng được. Tuy nhiên với các lớp có đầu là chữ số 1..12 thì chương trình sẽ tự động nhập lớp vào khối lớp tương ứng bạn không cần phải mất công nhập. Nhưng với đặc điểm của trường bạn, chương trình sẽ không tự động nhập khối lớp, ngoài ra không có ảnh hưởng gì tới việc xếp TKB của trường bạn.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=210

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn