Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty có nói rằng đã tìm được ra các điều kiện đủ để kiểm tra khả năng xếp hết của TKB. Có thể cho chúng tôi biết được các điều kiện này hay không?
04/04/2006

Trả lời
Câu hỏi của các bạn rất xác đáng. Đúng là để có thể "xếp hết" được toàn bộ một thời khóa biểu, phần mềm sẽ phải kiểm tra rất nhiều điều kiện. Sau đây là những điều kiện mà phần mềm sẽ kiểm tra trước khi thực hiện lệnh:
(1) Kiểm tra tính hợp lý của phân công tiết học kết hợp với phân bổ giờ nghỉ cho từng lớp học. Ví dụ một lớp với phân bổ 2 tiết KHONGHOC trong một học kỳ và 1 tiết Chào cờ sẽ được kiểm tra xem số tiết được phân công có vượt quá 27 hay không. Nếu số tiết được phân công vượt quá 27 thì đương nhiên không thể xếp hết được cho lớp này.
(2) Kiểm tra tính hợp lý của việc phân công tiết học cho mỗi giáo viên trong nhà trường.
(3) Kiểm tra các điều kiện "HOP" của giáo viên có mâu thuẫn với việc phân bổ giáo viên dạy hay không. Đây là một việc kiểm tra hết sức phức tạp.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=211

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn