Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Cau hỏi: Đề nghị công ty giải thích rõ hơn cho chúng tôi biết về chức năng tối ưu dữ liệu sau khi xếp xong ?
04/04/2006

Trả lời
Đây là một chức năng rất đặc biệt của lệnh "Xếp toàn bộ" mới của TKB 5.0. Chức năng này có nhiệm vụ rà soát lại toàn bộ các yêu cầu môn học và ràng buộc giáo viên của thời khóa biểu, tiến hành chỉnh sửa lại toàn bộ các vị trí đã bị phá vỡ ràng buộc trong quá trình xếp hết trước đó. Với chức năng này thì sau khi xếp xong vẫn đảm bảo thỏa mãn được 90% yêu cầu ràng buộc giáo viên và môn học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=213

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn