Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm TKB 5.5 xử lý vấn đề mỗi lớp bắt buộc phải xếp tiết học bộ môn trong một phòng học cố định ?
04/04/2006

Trả lời
Phần mềm TKB 5.5 trong trường hợp này cho phép thay đổi phòng bộ môn một cách tự do trong quá trình xếp. Ví dụ trường ta có 2 phòng bộ môn Lý cùng được sử dụng cho các khối 8, 9. Khi đó giả sử lớp 9A được phân công học trong phòng bộ môn thì các tiết môn Lý của lớp 9A có thể được xếp trong cả hai phòng Lý 1 và Lý 2.
Một đặc điểm nữa cần nhấn mạnh là trong trường hợp này lớp 9A sẽ bắt buộc phải được xếp môn Lý trong phòng bộ môn, không được xếp vào phòng truyền thống.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=217

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn