Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Chuẩn bị ra mắt phần mềm TKB phiên bản mới: TKB 6.0
14/04/2006

Phiên bản TKB đầu tiên hỗ trợ hoàn toàn mô hình phòng học bộ môn.

Mô hình phòng học bộ môn lần đầu tiên được đưa vào phần mềm TKB từ phiên bản 5.5 X. Tuy nhiên trong phiên bản này lệnh xếp tự động 100% công việc chưa được áp dụng cho mô hình phòng bộ môn. Phiên bản mới TKB 6.0 đã hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình này bằng cách đưa vào lệnh xếp 100% cho mô hình phòng học bộ môn.

- Phần mềm cho phép làm việc với nhà trường có 300 lớp sáng, 300 lớp chiều, 300 phòng học và 500 giáo viên.
- Hỗ trợ lớp học 2 ca (sáng, chiều).
- Hỗ trợ 17 tính chất môn học và hơn 20 loại yêu cầu ràng buộc giáo viên.


Các chức năng mới của phiên bản TKB 6.0

1. Hỗ trợ mô hình trường THPT phân ban và THPT kỹ thuật. Khái niệm Chương trình đào tạo
Trong các phiên bản TKB 5.5 trở về trước chưa có khái niệm Chương trình đào tạo trong nhà trường. Điều này tương đương với việc mô hình trường THPT phân ban chưa được hỗ trợ toàn diện trong TKB. Phiên bản mới TKB 6.0 đã đưa vào khái niệm Chương trình đào tạo. Mỗi chương trình đào tạo có một hệ thống phân phối tiết chuẩn riêng biệt.

2. Cải tiến các thuật toán tinh chỉnh thời khóa biểu
Một trong những cải tiến mang tính đột phá nhất của phiên bản 6.0 là sự cải tiến gần như toàn bộ các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu. Các thuật toán cơ bản như CX, Push Out, FPR, DPR đều đã được nâng cấp và hoàn thiện trong phiên bản mới này. Sự cải tiến này không những đã hỗ trợ hoàn toàn cho phòng bộ môn, mà còn làm cho các thuật toán này trở nên tốt hơn trước đây rất nhiều. Với phiên bản mới, người dùng có thêm rất nhiều cơ hội cho công việc tinh chỉnh dữ liệu, tối ưu hóa thời khóa biểu.3. Bổ sung màn hình Triple View cho mô hình thời khóa biểu phòng bộ môn.
Với mô hình phòng bộ môn, màn hình Triple View cho phép quan sát đồng thời một bộ thời khóa biểu Lớp-Giáo viên-Phòng học, giúp cho giáo viên có một công cụ tư dut mới trên mô hình thời khóa biểu có phòng bộ môn.4. Mở rộng mô hình phòng học: phòng bộ môn và phòng đa năng
Khái niệm phòng học cũng đã được mở rộng đáng kể trong phiên bản mới TKB 6.0. Trong phiên bản mới này định nghĩa 2 kiểu phòng học: Phòng học Bộ môn và Phòng học Đa năng. Phòng học Bộ môn được dùng đặc thù cho một số môn học nhất định. Các lớp muốn được học trong phòng bộ môn phải được đăng ký trước khi xếp thời khóa biểu. Ngược lại, phòng Đa năng được áp dụng cho mọi lớp và mọi môn học (trừ ra các môn học đã đăng ký học trong phòng bộ môn). Như vậy mô hình phòng học trong TKB 6.0 với 2 kiểu phòng: phòng Bộ môn và phòng Đa năng đã tiến gần hơn thực tế mô hình phòng học đang áp dụng tại Việt Nam.

5. Bổ sung khái niệm hệ số môn học và báo cáo tính tải dạy lớp và giáo viên.
Các môn học trong phiên bản mới sẽ có thêm 1 thông số quan trọng: hệ số môn học. Thông số này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tính tải dạy cho các lớp và giáo viên nhà trường.

6. Mô hình RAD và khả năng in TKB RAD toàn trường.
Mô hình dữ liệu RAD cũng đã được nâng cấp đáng kể trong phiên bản TKB 6.0. Một trong những nâng cấp đó là sau khi phân bổ lại phòng học cho các lớp đặc biệt có thể in thời khóa biểu toàn trường theo mô hình phòng đã phân bổ lại này. Chức năng này cho phép in thời khóa biểu toàn trường chính xác không phân biệt đã hoặc chưa phân bổ phòng học.7. Mở rộng cho phép in TKB các phương án dự phòng
Phiên bản mới TKB 6.0 cũng đã bổ sung thêm chức năng in toàn bộ thời khóa biểu của các phương án dự phòng.

8. Nâng cấp đáng kể lệnh xuất dữ liệu ra Excel
Lệnh xuất dữ liệu ra Excel đã được cải tiến, tăng cường một loạt các báo cáo, thống kê mà trong phiên bản trước không có.9. Bổ sung lệnh Khởi tạo dữ liệu học kỳ cho phép khởi tạo nhanh dữ liệu học kỳ tiếp theo của nhà trường.
Lệnh Khởi tạo dữ liệu học kỳ là một lệnh hoàn toàn mới cho phép tự động khởi tạo dữ liệu TKB cho học kỳ tiếp theo và được kế thừa một cách tối ưu nhất từ thời khóa biểu học kỳ hiện thời. Chức năng này cho phép các giáo viên khi chuẩn bị xếp Thời khóa biểu học kỳ tiếp theo sẽ đỡ tốn công sức nhất cho việc nhập dữ liệu từ đầu. Đây là một chức năng khá đặc biệt của phiên bản TKB 6.0.10. Phiên bản TKB Demo với cách tiếp cận hoàn toàn mới
Một thay đổi rất đặc biệt nữa của phần mềm TKB 6.0 đó là cách xây dựng phiên bản TKB Demo. Với cách xây dựng mới này, lần đầu tiên tất cả các nhà trường trên địa bàn cả nước sẽ có điều kiện tiếp xúc với phần mềm TKB chính thức và có khả năng tạo ra được một thời khóa biểu hoàn chỉnh bằng phần mềm TKB Demo và hoàn toàn miễn phí. Phiên bản TKB Demo 6.0 có chức năng đặc biệt sau:
- Có đầy đủ tất cả các chức năng của phiên bản TKB 6.0 đầy đủ.
- Hạn chế duy nhất: chỉ cho phép mở một tệp dữ liệu không quá 15 lần nếu có thay đổi và điều chỉnh dữ liệu. Khi đã mở được dữ liệu thì cho phép thay đổi và ghi lại không hạn chế số lần.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=223

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn