Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách trường THPT và CDkey phần mềm TKB của các nhà trường tham gia Dự Án Phát Triển Giáo Dục THPT được cấp phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB tại tỉnh Điện Biên
14/07/2008

Mỗi trường tham gia dự án sẽ được cấp phần mềm và tài liệu đi kèm, đồng thời được cấp 01 CDKEY duy nhất dùng để cài đặt phần mềm TKB.

Dưới đây là danh sách trường THPT và CDkey phần mềm TKB của các nhà trường tại tỉnh Điện Biên


STT

TT

Tỉnh /TP

Tên trư­ờng THPT

Địa chỉ

Serial Number

175

1

Điện Biên

Chuyên Lê Quý Đôn

Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên

ZYLTU - 64YZ0 - LLEUT

176

2

Điện Biên

Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên

Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên

ZWJ4C - 6N8V6 - 1MV0D

177

3

Điện Biên

Tp. Điện Biên Phủ

Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên

ZRUKU - DSXZ4 - XT3B9

178

4

Điện Biên

Phan Đình Giót

Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ

ZU9XR - JZXUF - CZQB9

179

5

Điện Biên

huyện Điện Biên

Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên

ZRUUC - 65N6L - WENQ9

180

6

Điện Biên

Thanh Chăn

Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên

Z0U2R - 608D6 - JDKGY

181

7

Điện Biên

Mường Nhà

xã Mường Nhà, huyện Điện Biên

ZRTXR - 9STDZ - TRKZ2

182

8

Điện Biên

Nà Tấu

Xã Nà Tấu, huyện Điện Biên

ZX8MR - J5U8A - 2BWZ9

183

9

Điện Biên

Mường Chà

Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà

ZX92L - Y8YC5 - L9WU6

184

10

Điện Biên

Tuần Giáo

Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo

ZAJEU - JHH6X - KLTZQ

185

11

Điện Biên

Mường ẳng

Thi trấn Mường ẳng, huyện Tuần Giáo

ZNLXB - 9H86K - JJ7BF

186

12

Điện Biên

Búng Lao

Xã Búng Lao, huyện Tuần Giáo

ZRUX5 - JZHG4 - SJVUY

187

13

Điện Biên

Mùn Chung

Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo

ZZU4W - J0V0J - 1LYN7

188

14

Điện Biên

Thị xã Mường Lay

Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay

ZH92U - 0HZ5Z - K9WUQ

189

15

Điện Biên

Tủa Chùa

Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa

ZET1U - 9N194 - BLQJY

190

16

Điện Biên

Trần Can

Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông

ZWCKW - 28AGT - NJVZ0

191

17

Điện Biên

Mường Luân

Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông

ZBUE3 - Y4H5F - 8BKB2

192

18

Điện Biên

Mường Nhé

Thị trấn Mường Nhé, huyện Mường Nhé

Z9T4C - J0V70 - CZ7BTURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=2312

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn