Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TKB 7.0 – 20 Câu hỏi & Trả lời
29/07/2008

Phiên bản mới TKB 7.0 đã nâng cấp và cải tiến một loạt chức năng mạnh và quan trọng của phần mềm TKB, hướng tới một phiên bản hoàn thiện mạnh mẽ hơn nữa công việc xếp thời khóa biểu phục vụ các nhà trường Việt Nam. Một trong những điểm mới quan trọng nhất của phiên bản mới TKB 7.0 là định hướng đến các chức năng đánh giá và tối ưu hóa các thời khóa biểu của giáo viên trong nhà trường. Như vậy phiên bản mới TKB 7.0 sẽ mở đầu cho serie phát triển mạnh của phần mềm theo hướng tinh chỉnh và tối ưu hóa dữ liệu thời khóa biểu, một trong các vấn đề phức tạp nhất của mọi bài toán xếp lịch nói chung và thời khóa biểu nói riêng. Sau đây là 20 câu hỏi thường gặp về phiên bản mới nhất của phần mềm TKB 7.0.


I: Question List. Câu hỏi

1. Phiên bản mới TKB 7.0 mới có mở rộng các tính chất của lớp học hay giáo viên không? Đó là những thuộc tính nào?

2. TKB 7.0 có bổ sung thêm các chức năng nào mới không hỗ trợ cho việc xếp TKB các lớp 2b? Các tính năng hỗ trợ lớp 2b của bản TKB 6.X chưa nhiều.

3. Quá trình nâng cấp lên TKB 7.0 có điểm gì khác biệt hay không so với các lần nâng cấp trước đây của phần mềm TKB?

4. Tôi đọc tài liệu thấy nói TKB 7.0 đã mở rộng việc đánh giá TKB giáo viên trong phần mềm. Đây là một việc rất khó và không chuẩn tắc. Đề nghị công ty nói rõ hơn về việc nâng cấp này.

5. Tôi không hiểu và nhầm lần giữa 2 khái niệm CX được nhắc đến trong phần mềm TKB: thuật toán CX và lệnh CX. Công ty có thể nói rõ hơn về các khái niệm này được không? Sự khác nhau giữa lệnh CX và thuật toán CX là như thế nào?

6. Trong phần mềm TKB 7.0 có 3 cách đánh giá TKB giáo viên. Vậy có thể xảy ra trường hợp có giáo viên đánh giá theo kiểu này là tốt nhưng theo kiểu khác lại là xấu được hay không? Nếu đúng như vậy thì đưa ra đánh giá TKB giáo viên có bị mâu thuẫn gì không?

7. Tôi không hiểu vì sao TKB lại đưa ra nhiều thuật toán tinh chỉnh dữ liệu như vậy. Trước đây đã có FPR, CX, DPR, bây giờ lại có thêm DPR-1e. Vì sao lại cần nhiều thuật toán như vậy.

8. Đề nghị công ty có thể nói rõ hơn về các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu có trong phần mềm TKB?

9. Trường chúng tôi có sử dụng các phần mềm TKB và SVR của công ty và chúng tôi vẫn sử dụng tính năng chuyển nhập dữ liệu TKB vào SVR để lấy thông tin bảng PCGD. Khi nâng cấp TKB lên 7.0 thì việc chuyển nhập như vậy có bị ảnh hưởng gì không? Nếu có thì hãy cho chúng tôi biết cách khắc phục.

10. Phần mềm TKB 6.5 có thể sử dụng dữ liệu được sinh ra bởi TKB 7.0 hay không?

11. Phiên bản mới TKB 7.0 đã đưa vào thêm khái niệm đánh giá một tiết học. Hãy cho chúng tôi biết rõ hơn cách đánh giá 1 tiết trên TKB như thế nào.

12. Các tiêu chuẩn đánh giá một tiết học trên thời khóa biểu có thể thay đổi được không trong phần mềm TKB?

13. Căn cứ vào các ý tưởng và tiêu chí nào để có thể thực hiện được việc chuyển tiết tối ưu trong phần mềm TKB?

14. Đề nghị công ty hãy nói rõ hơn về ý nghĩa và tác dụng của lệnh các phương án chuyển tiết vì tôi có cảm giác rằng lệnh này không có ý nghĩa nhiều lắm.

15. Khi chuyển 1 tiết học sang vị trí khác, người xếp thời khóa biểu đã có chủ định và hiểu rõ công việc của mình, vậy thì vì sao lại cần có các chức năng Các phương án chuyển tiết hay Chuyển tiết tối ưu?

16. Mô hình đánh giá giáo viên mới theo bảng các tiêu chí trong TKB 7.0 có phải chính là cách đánh giá giáo viên trong quá trình tinh chỉnh dữ liệu đã có từ phiên bản TKB 6.5 vì tôi nhìn thấy cũng vẫn là bảng 12 màu sắc tiêu chí.

17. Trong 3 cách đánh giá GV có trong TKB 7.0 thì cách đánh giá nào tốt nhất?

18. Khi phát hành TKB 7.0, công ty có thiết lập bản TKB Viewer 7.0 hay không?

19. Hãy nêu chức năng và hạn chế chính của phần mềm TKB 7.0 DEMO.

20. Khi nâng cấp lên phiên bản mới TKB 7.0 có thể sử dụng lại các dữ liệu của các phiên bản trước đây hay không?

II: Question & Answer. Câu hỏi & Trả lời

Câu hỏi 1

Phiên bản mới TKB 7.0 mới có mở rộng các tính chất của lớp học hay giáo viên không? Đó là những thuộc tính nào?

Trả lời

Trong phiên bản TKB 7.0 tính chất lớp học và giáo viên được mở rộng như sau:

- Lớp học: bổ sung 1 thuộc tính ràng buộc liên quan đến giờ nghỉ giải lao chính giữa buổi học. Nếu thuộc tính này được chọn thì cặp tiết xếp liền không được phép xếp tràn qua giờ nghỉ này.

Thuộc tính lớp được nhập trong cửa sổ nhập DS lớp học. Thông tin về thời gian nghỉ giải lao chính trong buổi học được nhập trong lệnh Lựa chọn / TKB của phần mềm.

 

- Giáo viên: bổ sung thêm 2 ràng buộc về việc không dạy qua trưa và điều kiện chỉ dạy 1 buổi trong ngày (nếu được phân công dạy cả 2 buổi).

Các ràng buộc này được nhập ngay trong màn hình nhập yêu cầu giáo viên như hình dưới đây.

 

Câu hỏi 2

TKB 7.0 có bổ sung thêm các chức năng nào mới không hỗ trợ cho việc xếp TKB các lớp 2b? Các tính năng hỗ trợ lớp 2b của bản TKB 6.X chưa nhiều.

Trả lời

Trong TKB 7.0 đã bổ sung và nâng cấp các chức năng sau liên quan đến các lớp học 2b:

- Bổ sung lệnh xếp toàn bộ TKB nhà trường trong cả 2 buổi học.

- Lệnh các tiện ích PCGD đã hỗ trợ hoàn toàn cho các lớp 2b (phiên bản TKB 6.5) chưa hỗ trợ cho các lớp 2b).

- Bổ sung lệnh Phân bổ PCGD 2b dùng để phân bổ tự động hoặc bán tự động bảng PCGD của các lớp 2b cho hai buổi học.

- Cải tiến mới hoàn toàn lệnh 2bView.

 

Câu hỏi 3

Quá trình nâng cấp lên TKB 7.0 có điểm gì khác biệt hay không so với các lần nâng cấp trước đây của phần mềm TKB?

Trả lời

Hoàn toàn không có gì khác biệt so với các lần nâng cấp trước đây.

 

Câu hỏi 4

Tôi đọc tài liệu thấy nói TKB 7.0 đã mở rộng việc đánh giá TKB giáo viên trong phần mềm. Đây là một việc rất khó và không chuẩn tắc. Đề nghị công ty nói rõ hơn về việc nâng cấp này.

Trả lời

Trong các phiên bản trước đây của TKB (từ 6.5 trở về trước) chỉ có 1 phương án đánh giá giáo viên (đánh giá theo hàm CFT). Trong TKB 7.0 đã bổ sung thêm 2 phương pháp đánh giá mới:

- Phương pháp đánh giá giáo viên theo các tiết xấu. Theo phương án này, phần mềm sẽ đánh giá từng tiết trên TKB giáo viên. Tổng các đánh giá này sẽ tạo ra một độ đo CM đối với từng tiết trên TKB. Giá trị này càng lớn, TKB giáo viên sẽ càng xấu.

- Phương pháp đánh giá theo bảng các tiêu chí (TOV). Theo cách đánh giá này mỗi TKB giáo viên sẽ có 12 tiêu chí để đánh giá. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 3 mức: Tốt (Xanh), Trung bình (Vàng) và Xấu (Đỏ).

 

Câu hỏi 5

Tôi không hiểu và nhầm lần giữa 2 khái niệm CX được nhắc đến trong phần mềm TKB: thuật toán CX và lệnh CX. Công ty có thể nói rõ hơn về các khái niệm này được không? Sự khác nhau giữa lệnh CX và thuật toán CX là như thế nào?

Trả lời

Thuật toán CX là thuật toán tinh chỉnh dữ liệu TKB trong đó chỉ chuyển dịch các giáo viên trong cùng 1 lớp học.

Lệnh CX là lệnh xếp có điều kiện 1 tiết trên TKB. Lệnh này sẽ tìm mọi cách để xếp bằng được 1 tiết này lên TKB hiện thời.

Như vậy trong TKB có 2 khái niệm CX: Lệnh CX và thuật toán CX.

 

Câu hỏi 6

Trong phần mềm TKB 7.0 có 3 cách đánh giá TKB giáo viên. Vậy có thể xảy ra trường hợp có giáo viên đánh giá theo kiểu này là tốt nhưng theo kiểu khác lại là xấu được hay không? Nếu đúng như vậy thì đưa ra đánh giá TKB giáo viên có bị mâu thuẫn gì không?

Trả lời

Đúng là các cách đánh giá TKB khác nhau có thể dẫn đến các số đo đánh giá khác hẳn nhau nhưng về tổng thể thì điều này không hề mâu thuẫn gì cả.

 

Câu hỏi 7

Tôi không hiểu vì sao TKB lại đưa ra nhiều thuật toán tinh chỉnh dữ liệu như vậy. Trước đây đã có FPR, CX, DPR, bây giờ lại có thêm DPR-1e. Vì sao lại cần nhiều thuật toán như vậy.

Trả lời

Các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu chỉnh là các mô phỏng tư duy xếp thời khóa biểu trên máy tính. Các thuật toán này xuất phát từ các cách tư duy tinh chỉnh dữ liêun TKB khác nhau của con người. Mỗi thuật toán đều có các ưu nhược điểm riêng biệt.

 

Câu hỏi 8

Đề nghị công ty có thể nói rõ hơn về các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu có trong phần mềm TKB?

Trả lời

Trong phần mềm TKB 7.0 đã mô phỏng 5 thuật toán tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu chính.

 

Các thuật toán trên được sử dụng trong các lệnh sau của phần mềm.

 


Câu hỏi 9

Trường chúng tôi có sử dụng các phần mềm TKB và SVR của công ty và chúng tôi vẫn sử dụng tính năng chuyển nhập dữ liệu TKB vào SVR để lấy thông tin bảng PCGD. Khi nâng cấp TKB lên 7.0 thì việc chuyển nhập như vậy có bị ảnh hưởng gì không? Nếu có thì hãy cho chúng tôi biết cách khắc phục.

Trả lời

Không bị ảnh hưởng gì. Bắt đầu từ phiên bản SVR 5.0 trở đi, phần mềm SVR sẽ không tiến hành chuyển nhập trực tiếp các tệp dữ liệu *.TKB màchuyển nhập các tệp dữ liệu *.NET. Bắt đầu từ phiên bản TKB 6.5, phần mềm TKB sẽ có lệnh chuyển dữ liệu ra *.NET. Tệp *.NET sẽ không còn phụ thuộc vào phiên bản TKB nữa.

 

Câu hỏi 10

Phần mềm TKB 6.5 có thể sử dụng dữ liệu được sinh ra bởi TKB 7.0 hay không?

Trả lời

Không. Bạn cần nâng cấp phần mềm TKB từ 6.X lên 7.0 để có thể sử dụng các tệp dữ liệu *.TKB do TKB 7.0 tạo ra.

 

Câu hỏi 11

Phiên bản mới TKB 7.0 đã đưa vào thêm khái niệm đánh giá một tiết học. Hãy cho chúng tôi biết rõ hơn cách đánh giá 1 tiết trên TKB như thế nào.

Trả lời

Đánh giá một tiết trên TKB giáo viên của TKB 7.0 dựa vào 8 tiêu chí sau:

 

Các tiêu chí từ 2 đến 8 sẽ tạo ra các điều kiện True/False và do đó đóng góp các giá trị 1/0 cho hàm đánh giá độ đo tiết học. Tiêu chí 1 đóng góp giá trị từ 0 đến 3 tùy thuộc vào tiết này có tạo ra khoảng trống hay không tại ngày hiện thời. Tổng hợp hàm đánh giá tiết học CM (Cell metric) sẽ có giá trị từ 0 đến 10. Giá trị này càng cao thì tiết học hiện thời càng xấu. Hàm CM tổng hợp của một giáo viên trong buổi học hiện thời sẽ bằng tổng giá trị các hàm CM của các tiết.

 

Câu hỏi 12

Các tiêu chuẩn đánh giá một tiết học trên thời khóa biểu có thể thay đổi được không trong phần mềm TKB?

Trả lời

Các tiêu chuẩn này có thể đặt lại là o­n hay Off. Nếu là Off, tiêu chuẩn này không được tính khi đánh giá hàm CM.

Việc đặt lại các tiêu chuẩn đánh giá tiết học có trong lệnh Lựa chọn --> Đánh giá tiết học.

 

Câu hỏi 13

Căn cứ vào các ý tưởng và tiêu chí nào để có thể thực hiện được việc chuyển tiết tối ưu trong phần mềm TKB?

Trả lời

Trong phần mềm TKB 7.0 đã bổ sung thêm 1 chức năng hoàn toàn mới: đánh giá khả năng chuyển 1 tiết xấu đến vị trí khác làm sao cho hợp lý nhất. Công việc này được thực hiện thông qua đánh giá tất cả các vị trí đích có thể được chuyển đến.

Các tiêu chí đánh giá khả năng chuyển đến bao gồm:

 

Có tất cả 10 tiêu chí đánh giá cho việc chuyển đến 1 vị trí khác trên thời khóa biểu có tối ưu hay không. Một vị trí nếu thỏa mãn càng nhiêu tiêu chuẩn trên đây thì chứng tỏ càng tối ưu và hợp lý khi chuyển đến.

Do vậy tính năng đánh giá khả năng chuyển đi của một tiết xấu mới bổ sung trong TKB 7.0 sẽ hỗ trợ tối đa cho người dùng khi tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu.

Hơn nữa, chức năng mới Các phương án chuyển tiết sẽ thể hiện rõ ràng trên màn hình các vị trí có thể chuyển đến và đánh giá tính tối ưu khi chuyển đến.

 

Trong hình trên tiết xấu cần chuyển đi có màu đỏ. Các tiết khác trên TKB sẽ có giá trị số đánh giá khả năng chuyển. Giá trị càng lớn việc chuyển càng tối ưu. Các vị trí thỏa mãn tất cả các tiêu chí sẽ là tối ưu nhất và được tô màu xanh lá cây.

 

Câu hỏi 14

Đề nghị công ty hãy nói rõ hơn về ý nghĩa và tác dụng của lệnh các phương án chuyển tiết vì tôi có cảm giác rằng lệnh này không có ý nghĩa nhiều lắm.

Trả lời

Lệnh này sẽ cho phép người xếp thời khóa biểu quan sát được tất cả các vị trí có thể chuyển đến của một tiết xấu. Các vị trí có thể chuyển đến này lại được đánh giá bằng cách đo các giá trị thỏa mãn các tiêu chí chuyển tiết. Thông qua việc quan sát này, người xếp thời khóa biểu sẽ quyết định nên chuyển tiết đến vị trí nào cho hợp lý nhất.

 

Câu hỏi 15

Khi chuyển 1 tiết học sang vị trí khác, người xếp thời khóa biểu đã có chủ định và hiểu rõ công việc của mình, vậy thì vì sao lại cần có các chức năng Các phương án chuyển tiết hay Chuyển tiết tối ưu?

Trả lời

Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người. Phần mềm chỉ làm chức năng hỗ trợ thêm mà thôi.

 

Câu hỏi 16

Mô hình đánh giá giáo viên mới theo bảng các tiêu chí trong TKB 7.0 có phải chính là cách đánh giá giáo viên trong quá trình tinh chỉnh dữ liệu đã có từ phiên bản TKB 6.5 vì tôi nhìn thấy cũng vẫn là bảng 12 màu sắc tiêu chí.

Trả lời

Hoàn toàn chính xác. Mô hình đánh giá TKB giáo viên theo 12 tiêu chí (TOV) của TKB 7.0 đã kế thừa và phát triển ý tưởng đánh giá tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu đã có từ bản TKB 6.5.

 

Câu hỏi 17

Trong 3 cách đánh giá GV có trong TKB 7.0 thì cách đánh giá nào tốt nhất?

Trả lời

Không thể trả lời là cách đánh giá nào tốt, cách đánh giá nào không tốt. Tùy hoàn cảnh thực tế và kinh nghiệm mà người dùng phần mềm sẽ chọn cách đánh giá hợp lý nhất mà thôi.

 

Câu hỏi 18

Khi phát hành TKB 7.0, công ty có thiết lập bản TKB Viewer 7.0 hay không?

Trả lời

Có. Bản TKB Viewer 7.0 hoàn toàn miễn phí.

 

Câu hỏi 19

Hãy nêu chức năng và hạn chế chính của phần mềm TKB 7.0 DEMO.

Trả lời

Phiên bản TKB 7.0 DEMO có các tính năng chính sau:

- Có đầy đủ mọi tính năng của bản TKB 7.0 đầy đủ trừ ra 01 hạn chế dưới đây.

- Với mỗi dữ liệu TKB được khởi tạo, phần mềm chỉ được phép mở và ghi dữ liệu đúng 15 lần.

 

Câu hỏi 20

Khi nâng cấp lên phiên bản mới TKB 7.0 có thể sử dụng lại các dữ liệu của các phiên bản trước đây hay không?

Trả lời

Hoàn toàn có thể sử dụng lại dữ liệu của bất kỳ phiên bàn nào trước đây của phần mềm.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=2362

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn