Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TKB 7.0 phiên bản mới nhất đột phá vào các vấn đề phức tạp nhất của bài toán xếp thời khóa biểu
05/08/2008

Phần mềm TKBTM do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành đã trải qua 20 năm phát triển liên tục và bền bỉ. Theo thời gian phần mềm càng ngày càng hoàn thiện, với nhiều tính năng mới đáp ứng ngày càng tốt hơn cho người xếp thời khóa biểu trong nhà trường phổ thông.


Phiên bản TKB 7.0 lần đầu tiên đưa ra việc đánh giá giáo viên theo tiết dạy trên TKB. Sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá phổ biến tại Việt Nam, phần mềm sẽ đo độ “xấu” của từng tiết học trên TKB giáo viên.

Các tiết xấu trên TKB được tô màu để phân biệt với các tiết bình thường khác.

Các tiết xấu trên TKB giáo viên. về lý thuyết, cần được loại bỏ bằng chuyển sang vị trí khác.

Phiên bản TKB 7.0 lần đầu tiên đưa ra các tiêu chuẩn tìm kiếm các vị trí cần chuyển đến từ một tiết xấu trên TKB giáo viên. Thông qua hệ thống các tiêu chuẩn này phần mềm sẽ tìm ra được các phương án chuyển tiết tối ưu nhất có thể.

TKB 7.0 đưa vào một chức năng hoàn toàn mới: Các phương án chuyển tiết. Chức năng này cho phép người dùng quan sát trực tiếp trên thời khóa biểu các đánh giá cho việc chuyển một tiết xấu của thời khóa biểu giáo viên. Tất cả các vị trí có thể được chuyển đến đều được đánh giá thông qua các tiêu chí tường minh. Dựa trên đánh giá này phần mềm sẽ tìm ra phương án chuyển tiết tối ưu nhất nếu nó tồn tại.

TKB 7.0 là phiên bản mới nhất hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các mô hình nhà trường phổ thông hiện có tại Việt Nam. Với nhiều tính năng mạnh đã có sẵn từ các phiên bản trước, các phát triển mới của TKB 7.0 đột phá vào các vấn đề phức tạp nhất của bài toán xếp thời khóa biểu sẽ mang tới nhiều thú vị, bất ngờ cho các nhà trường sử dụng phần mềm này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=2382

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn