Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hai chức năng mới đột phá nhất của phần mềm TKB 7.5
17/06/2009

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phiên bản mới nhất 7.5 của phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB của công ty Công nghệ tin học nhà trường là một phát triển đột phá theo định hướng đã vạch ra trước đây của công ty: tiếp tục đi sâu vào các vấn đề tối ưu thời khóa biểu. Phiên bản mới TKB 7.5 đã đưa vào mới 2 chức năng phát triển rất đặc biệt sau:


1. Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR

Trong các phiên bản trước đây một loạt các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu đã được đưa ra như CX, FPR, DPR, DPR-1e. Các thuật toán này mặc dù có ưu nhược điểm khác nhau nhưng chúng đều có chung 1 nhược điểm là không có tính "tối ưu". Nghĩa là khi thực hiện các thao tác tinh chỉnh dữ liệu sử dụng các thuật toán này, người dùng không thể biết chắc chắn các thay đổi dữ liệu trong thời khóa biểu nhà trường có thật sự "tối ưu" hay chưa. Không thể biết chắc chắn rằng sau lần thay đổi dữ liệu thì liệu có giáo viên nào bị xấu đi không. Giải pháp duy nhất là quan sát bằng mắt kết quả lệnh và so sánh các thay đổi trước và sau khi thực hiện lệnh.

Nhưng đối với thuật toán mới OpCX/OpDPR thì mọi chuyện đã khác hẳn. Thuật toán này được gọi là "tinh chỉnh tối ưu" vì phần mềm đã tính toán và đảm bảo giữ cho tất cả các thay đổi trung gian đều bị ảnh hưởng ít nhất. Hay nói cách khác với thuật toán mới này của phần mềm TKB 7.5 đã tự động tính toán một cách "tối ưu" nhất theo nghĩa đảm bảo các giáo viên trung gian khi bị thay đổi thời khóa biểu thì không bị xấu đi.

2. Các công cụ tự động tối ưu thời khóa biểu giáo viên (TOP)

Điểm mới nổi bật thứ hai và cũng là đột phá nhất của TKB 7.5 là đã đưa vào một loạt các công cụ tự động tối ưu TKB giáo viên. Các công cụ này được gọi chung là TOP (Teacher Optimization - tối ưu giáo viên).

Các công cụ TOP được xây dựng dựa trên việc đánh giá các buổi học của thời khóa biểu giáo viên. Đây là một cách đánh giá mới rất phù hợp với thực tế của các nhà trường Việt Nam. Một TKB là đẹp nếu nó không có các buổi học bị xấu. Dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá này, phần mềm đã đưa ra một loạt các công cụ hỗ trợ cho việc làm đẹp các buổi học của giáo viên. Các lệnh này được thực hiện gần như tự động, và tất cả chúng được thực hiện bởi thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR.

Như vậy TOP là một chế độ đặc biệt mới có lần đầu tiên trong TKB 7.5. Trong phần mềm TKB 7.5, các lệnh TOP được thực hiện trong một chế độ đặc biệt trong cửa sổ Main Loop. Khi vào chế độ làm việc này (chế độ TOP) thì chỉ có các lệnh tối ưu của TOP mới thực hiện được, tất cả các chức năng điều chỉnh dữ liệu bình thường khác sẽ bị tạm thời không hoạt động.

Màn hình dưới đây là khuôn dạng của chế độ TOP trong phần mềm TKB 7.5.

Các lệnh TOP được thực hiện từ một thanh công cụ đặc biệt gọi là thanh công cụ TOP. Các lệnh TOP có thể thực hiện trong TKB 7.5 bao gồm:

Xóa các tiết trống trong buổi học.

Giải phóng buổi học hiện thời.

Giảm 1 tiết trong buổi học hiện thời.

Tăng 1 tiết trong buổi học hiện thời.

Khi thực hiện một lệnh TOP, phần mềm sẽ thực hiện một dãy các lệnh tinh chỉnh theo thuật toán ttinh chỉnh tối ưu đã trình bày ở trên. Trong màn hình thể hiện kết quả chúng ta có thể quan sát được từng lệnh tinh chỉnh trong dãy các lệnh tạo nên lệnh TOP đã thực hiện.

Trong cửa sổ trên, lệnh TOP bao gồm 2 lệnh tinh chỉnh đơn. Phần mềm cho phép xem các thay đổi của lệnh này theo 2 cách: theo từng lệnh tinh chỉnh đơn riêng rẽ hay xem tổng thể các thay đổi của lệnh TOP.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=3255

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn