Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu - TKB 6.0 - 40 Câu hỏi & Trả lời (Câu 21 - Câu 30)
21/07/2006

TKB 6.0 là phiên bản mới nhất của Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net phát hành năm 2006.

I. Danh sách câu hỏi

21. Khi tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu, tại một thời điểm, màn hình Virtual Report chỉ làm đổi màu một giáo viên bị thay đổi trên màn hình. Trên thực tế chúng tôi rất muốn biết tất cả các giáo viên có thay đổi dữ liệu, chúng tôi muốn biết được các “dây giáo viên” bị thay đổi từ giáo viên đầu tiên đến giáo viên cuối cùng. Yêu cầu này của chúng tôi liệu có khó quá không và phần mềm có thể đáp ứng được hay không?

22. Trường chúng tôi hoàn toàn chưa có phòng học bộ môn, vẫn theo mô hình cổ điển cũ. Như vậy chúng tôi có thể sử dụng phần mềm mới TKB 6.0 được hay không? Phiên bản mới này có các thay đổi gì mới cho các mô hình nhà trường cũ hay không?

23. Khi dùng phần mềm TKB Demo 6.0, có cho phép ghi dữ liệu không hạn chế hay không? Chúng tôi chỉ nghe nói đến việc hạn chế mở dữ liệu nhưng không thấy nói gì về việc ghi dữ liệu? Công ty có thể giải thích rõ hơn được không?

24. Dữ liệu được tạo ra bởi phần mềm TKB bình thường sau đó có dùng được với TKB Demo hay không?

25. Đề nghị công ty giải thích một cách ngắn gọn ý nghĩa của lệnh RAD.

26. Theo chúng tôi hiểu, lệnh RAD có nhiệm vụ phân bổ lại phòng học cho các tiết học truyền thống trong các lớp đặc biệt. Như vậy lệnh RAD cần được thực hiện sau khi đã xếp xong thời khóa biểu. Và sau khi thực hiện xong RAD thì không thể quay lại sửa đổi dữ liệu thời khóa biểu được nữa. Nhưng tôi thấy phần mềm luôn cho phép thực hiện lệnh RAD và sau khi đã chạy RAD thì vẫn cho phép sửa dữ liệu. Như vậy có bị mâu thuẫn dữ liệu hay không?

27. Trong phiên bản TKB 5.0 và 5.5, lệnh xếp hết có chức năng “tối ưu” dữ liệu. Chức năng này mặc dù có làm “đẹp” dữ liệu tuy nhiên đã phá vỡ rất nhiều ràng buộc của giáo viên. Phiên bản mới có cách nào sửa các lỗi này được không?

28. Hiện nay công ty đã có hay chưa một trung tâm chuyên chăm sóc khách hàng sử dụng phần mềm thời khóa biểu TKB?

29. Khi dữ liệu thời khóa biểu được nâng cấp từ các phiên bản cũ thì mật khẩu dữ liệu có bị mất tác dụng hay không?

30. Để một phòng học trở thành phòng học bộ môn thì cần có những điều kiện gi? Cần phải thực hiện các thao tác gì trong phần mềm.


II. Câu hỏi và trả lời

Câu hỏi 21: Khi tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu, tại một thời điểm, màn hình Virtual Report chỉ làm đổi màu một giáo viên bị thay đổi trên màn hình. Trên thực tế chúng tôi rất muốn biết tất cả các giáo viên có thay đổi dữ liệu, chúng tôi muốn biết được các “dây giáo viên” bị thay đổi từ giáo viên đầu tiên đến giáo viên cuối cùng. Yêu cầu này của chúng tôi liệu có khó quá không và phần mềm có thể đáp ứng được hay không?

Trả lời

Đây chính là chức năng mới của màn hình Virtual Report của TKB 6.0. Trên màn hình này sẽ hiện rõ tất cả các “dây giáo viên” bị thay đổi trong quá trình thực hiện lệnh.

Câu hỏi 22: Trường chúng tôi hoàn toàn chưa có phòng học bộ môn, vẫn theo mô hình cổ điển cũ. Như vậy chúng tôi có thể sử dụng phần mềm mới TKB 6.0 được hay không? Phiên bản mới này có các thay đổi gì mới cho các mô hình nhà trường cũ hay không?

Trả lời

Các chức năng mới, nâng cấp của phiên bản TKB 6.0 tương ứng với mô hình dữ liệu cũ (không phòng học) bao gồm:
- Hỗ trợ cho mô hình THPT phân ban bằng cách bổ sung khái niệm Chương trình đào tạo.
- Lệnh xếp hết (SF) được nâng cấp đáp ứng được nhiều hơn các ràng buộc giáo viên và lớp học.
- Toàn bộ các lệnh tinh chính dữ liệu thời khóa biểu (kéo thả trên lưới, lệnh chuyển đi) đã được cải tiến và nâng cấp đáng kể. Màn hình Virtual Report được nâng cấp đáp ứng tốt hơn cho việc quan sát và ra quyết định của người xếp thời khóa biểu.
- Thêm thông tin Hệ số môn học cho phép các báo cáo thống kê tải dạy TKB tính đúng tải dạy sau khi đã có hệ số môn học.
- Mở rộng lệnh in cho phép in các phương án TKB dự phòng trực tiếp.
- Mở rộng lệnh xuất dữ liệu ra Excel với nhiều chức năng mạnh.
- Bổ sung lệnh Khởi tạo dữ liệu học kỳ tiếp theo.

Câu hỏi 23: Khi dùng phần mềm TKB Demo 6.0, có cho phép ghi dữ liệu không hạn chế hay không? Chúng tôi chỉ nghe nói đến việc hạn chế mở dữ liệu nhưng không thấy nói gì về việc ghi dữ liệu? Công ty có thể giải thích rõ hơn được không?

Trả lời

Phần mềm TKB Demo chỉ hạn chế việc mở dữ liệu (nếu dữ liệu này đã được ghi lại trước đó) chứ không hạn chế số lượng lần ghi dữ liệu. Nếu đã mở dữ liệu ra làm việc bằng TKB Demo, người dùng được phép sử dụng lệnh ghi dữ liệu không hạn chế số lần.

Câu hỏi 24: Dữ liệu được tạo ra bởi phần mềm TKB bình thường sau đó có dùng được với TKB Demo hay không?

Trả lời

Hoàn toàn được.

Câu hỏi 25: Đề nghị công ty giải thích một cách ngắn gọn ý nghĩa của lệnh RAD.

Trả lời

Lệnh RAD có chức năng chính như sau:
Phân bổ lại các tiết học truyền thống của các lớp học đặc biệt. Việc phân bổ này được tiến hành như sau:
- Phân bổ vào các tiết học trống trong các phòng học Bộ môn và đa năng.
- Phân bổ vào các tiết học trong phòng bộ môn hoặc đa năng của các lớp học bình thường (không đặc biệt).

Câu hỏi 26: Theo chúng tôi hiểu, lệnh RAD có nhiệm vụ phân bổ lại phòng học cho các tiết học truyền thống trong các lớp đặc biệt. Như vậy lệnh RAD cần được thực hiện sau khi đã xếp xong thời khóa biểu. Và sau khi thực hiện xong RAD thì không thể quay lại sửa đổi dữ liệu thời khóa biểu được nữa. Nhưng tôi thấy phần mềm luôn cho phép thực hiện lệnh RAD và sau khi đã chạy RAD thì vẫn cho phép sửa dữ liệu. Như vậy có bị mâu thuẫn dữ liệu hay không?

Trả lời

Câu hỏi của bạn rất lý thú chứng tỏ bạn khá am hiểu mô hình dữ liệu thời khóa biểu với phòng bộ môn. Đúng là có hiện tượng “mâu thuẫn” như bạn nói. Tuy nhiên mỗi lần khởi động lệnh RAD, phần mềm sẽ tự động kiểm tra, sửa lỗi và đồng bộ dữ liệu giữa dữ liệu TKB hiện thời và TKB RAD. Do vậy khi in TKB RAD thì chúng ta sẽ hoàn toàn không thấy các mâu thuẫn nào nữa.

Câu hỏi 27: Trong phiên bản TKB 5.0 và 5.5, lệnh xếp hết có chức năng “tối ưu” dữ liệu. Chức năng này mặc dù có làm “đẹp” dữ liệu tuy nhiên đã phá vỡ rất nhiều ràng buộc của giáo viên. Phiên bản mới có cách nào sửa các lỗi này được không?

Trả lời

Trong phiên bản mới TKB 6.0, chức năng này đã được cải thiện và nâng cấp. Công việc “tối ưu” hóa dữ liệu sau khi đã xếp xong TKB sẽ không phá nhiều các ràng buộc của giáo viên và nhóm giáo viên trong nhà trường.

Câu hỏi 28: Hiện nay công ty đã có hay chưa một trung tâm chuyên chăm sóc khách hàng sử dụng phần mềm thời khóa biểu TKB?

Trả lời

Rất tiếc rằng chưa có (thời điểm 2006). Chúng tôi hy vọng đến cuối năm 2006 sẽ thành lập được Trung tâm chăm sóc khách hàng cho người dùng phần mềm TKB.

Câu hỏi 29: Khi dữ liệu thời khóa biểu được nâng cấp từ các phiên bản cũ thì mật khẩu dữ liệu có bị mất tác dụng hay không?

Trả lời

Không mất. Mật khẩu vẫn còn nguyên giá trị khi nâng cấp dữ liệu.

Câu hỏi 30: Để một phòng học trở thành phòng học bộ môn thì cần có những điều kiện gi? Cần phải thực hiện các thao tác gì trong phần mềm.

Trả lời

Phòng học này cần có đủ các điều kiện sau đây:
- Khi khởi tạo, phòng được gán kiểu phòng Bộ môn.
- Phòng phải được gán thuộc tính là phòng môn học trong lệnh Phân công phòng học môn. Phòng được gán với tối thiểu một môn học và một khối lớp hệ thống.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=332

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn