Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video giới thiệu 10 chức năng chính của phần mềm TKB 7.5
27/07/2009

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường - School@net chính thức phát hành phiên bản mới nhất của Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu - TKB Applcation System 7.5. Phiên bản TKB 7.5 ra đời đánh dấu bước phát triển đột phá mới với việc đưa vào thuật toán tinh chỉnh tối ưu mới OpCX/OpDPR và các công cụ tự động tối ưu thời khóa biểu giáo viên TOP. Đây là một phát triển mới rất đặc biệt của theo định hướng hỗ trợ chuyên sâu cho việc đánh giá và tối ưu dữ liệu thời khóa biểu của lớp và giáo viên. Sau đây là Video giới thiệu 10 chức năng chính của phần mềm TKB 7.5


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=3390

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn