Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Những tính năng chính của phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu - TKB 6.0
09/08/2006

TKB 6.0 là phiên bản mới nhất của Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net phát hành năm 2006. Bản quyền phần mềm thuộc về công ty School@net, số đăng ký bản quyền tác giả: 185 - VH / BQ.
Hiện tại phiên bản TKB đang được sử dụng tại hơn 1000 trường phổ thông thuộc gần 60 tỉnh thành trên toàn quốc. Phần mềm đã liên tục đoạt IT-CUP sản phẩm phần mềm cấp ngành tốt nhất các năm 2003, 2004 của Hội Tin học Việt Nam và đạt BIT-CUP sản phẩm người dùng ưa chuộng nhất ngành giáo dục đào tạo năm 2004 của tạp chí PCWORLD và IDG bình chọn.


Sau đây là mô tả các tính năng chính của phiên bản TKB 6.0:

1. Hỗ trợ hoàn toàn mô hình các trường THPT phân ban và THPT kỹ thuật.

2. Hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình thời khóa biểu với phòng học bộ môn và phòng học đa năng.

3. Mô hình thời khóa biểu với 300 lớp học sáng, 300 lớp học chiều, 500 giáo viên và 300 phòng học bộ môn và đa năng.

4. 17 tính chất sư phạm môn học.

5. 20 ràng buộc giáo viên và nhóm giáo viên bao gồm các ràng buộc trên tiết, ràng buộc nghỉ dạy theo buổi và ngày, ràng buộc về số giờ trống.

6. Hỗ trợ nhà trường với 10 địa điểm học.

7. Với 4 màn hình xem, duyệt, điều chỉnh và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu bao gồm: Main Loop, Show All, Browse Teacher và Triple View cho phép người dùng có nhiều cách tiếp cận đa dạng và xử lý trực tiếp dữ liệu. Trên 100 công cụ hỗ trợ xếp thời khóa biểu đã được xây dựng trên các màn hình này.

8. Xếp tự động hoàn toàn 100% một thời khóa biểu chỉ trong một vài phút.

9. 3 công cụ tinh chỉnh dữ liệu mạnh trên thời khóa biểu cho phép quan sát toàn bộ các giáo viên và lớp học bị thay đổi trong quá trình điều chỉnh dữ liệu.

10. Khóa dữ liệu trên ô thời khóa biểu.

11. Điều chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu đã hỗ trợ Undo và Redo vô hạn lần.

12. Cho phép lưu trữ thêm 5 phương án xếp thời khóa biểu dự phòng.

13. Các công cụ tinh chỉnh bảng PCGD cho phép thực hiện các thay đổi phân công chuyên môn trong năm học đồng thời mà không cần xếp lại thời khóa biểu.

14. Dữ liệu thời khóa biểu có thể bảo vệ bằng mật khẩu bảo đảm an toàn. Dữ liệu thời khóa biểu nhỏ gọn có thể sao chép dễ dàng từ máy này sang máy khác.

15. Chức năng kiểm tra mâu thuẫn ràng buộc cho phép tự động tìm ra các mâu thuẫn ràng buộc giáo viên, môn học và số liệu đầu vào của thời khóa biểu và cảnh báo cho người xếp thời khóa biểu biết để điều chỉnh.

16. Phần mềm có thể in được 10 loại thời khóa biểu với rất nhiều mẫu và thông số lựa chọn khác nhau thỏa mãn nhu cầu đa dạng của các nhà trường. Có thể in trực tiếp thời khóa biểu hiện thời và các thời khóa biểu dự phòng.

17. Chức năng đưa dữ liệu ra Excel cho phép đẩy ra toàn bộ thông tin của thời khóa biểu hiện thời với rất nhiều mẫu biểu thống kê đa dạng.

18. Chức năng tính tải dạy giáo viên với hệ số môn học sẽ tính được thực tải dạy theo đúng các chuẩn tính tải dạy hiện thời.

19. Chức năng đưa dữ liệu thời khóa biểu ra HTML thực chất là tự động tạo ra một Website hoàn chỉnh về thời khóa biểu của nhà trường cho phép học sinh, giáo viên có thể truy nhập từ xa để xem được thời khóa biểu của mình.

20. Với mô hình nhà trường có phòng học bộ môn, đa năng có các lớp học đặc biệt (lớp không có phòng truyền thống riêng của mình), dữ liệu RAD và lệnh RAD cho phép tự động phân bổ các tiết học của các lớp đặc biệt này vào các tiết trống của phòng học. Như vậy với lệnh RAD, phiên bản TKB 6.0 đã giải quyết trọn vẹn được tất cả các mô hình thời khóa biểu có phòng học bộ môn trên thực tế.

21. Phiên bản TKB 6.0 DEMO lần đầu tiên được phát hành với đầy đủ toàn bộ chức năng của phiên bản chính thức. Với TKB 6.0 DEMO, người dùng được quyền sử dụng toàn bộ các chức năng mạnh của phiên bản đầy đủ chính thức, được phép mở và ghi không hạn chế 15 lần. Đây là thời cơ rất tốt để các nhà trường có cơ hội tiếp cận và sử dụng phần mềm TKB.

Tải phần mềm TKB bản dùng thử

Những phát triển mới trong TKB 6.0

Hướng dẫn sử dụng TKB 6.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=364

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn