Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TKB 6.0 Demo - cơ hội lớn cho các nhà trường phổ thông Việt Nam
09/08/2006

Phần mềm TKB Demo 6.0 được công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành miễn phí trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 7 năm 2006. Đây là một cơ hội rất lớn cho tất cả các nhà trường phổ thông được tiếp cận và sử dụng tất cả các tính năng mạnh nhất của phần mềm TKB 6.0 và cơ hội để xếp được một thời khóa biểu hoàn chỉnh cho trường mình.


LẦN ĐẦU TIÊN CƠ HỘI RẤT LỚN

Với phiên bản TKB 6.0 Demo, các nhà trường trên toàn quốc có thể:

- Tải về và sử dụng hoàn toàn miễn phí.

- Sử dụng phần mềm này khởi tạo dữ liệu thời khóa biểu cho trường mình và xếp được một thời khóa biểu hoàn chỉnh dùng ngay cho học kỳ I năm học 2006-2007.

- Áp dụng cho tất cả các loại trường học phổ thông của Việt Nam từ Tiểu học, THCS đến THPT phân ban và THPT kỹ thuật.

- Dùng được tất cả các tính năng mạnh nhất và mới nhất của phiên bản TKB 6.0 vừa phát phát hành, trong đó có các chức năng như: hỗ trợ 300 lớp sáng, 300 lớp chiều, 300 phòng học, hỗ trợ mô hình THPT phân ban, xếp 100% thời khóa biểu, đưa dữ liệu ra Excel và HTML.

- Trong tương lai, dữ liệu sẽ hoàn toàn sử dụng lại được nếu nhà trường nâng cấp lên phiên bản TKB 6.0 chính thức.

- Các nhà trường sẽ có khoảng 15 ngày làm việc đầy đủ với phần mềm như một phiên bản chính thức với toàn bộ các tính năng của mình. Trong 15 ngày đó, các trường hoàn toàn có thể hoàn thiện một thời khóa biểu hoàn chỉnh cho trường mình. Và đó chính là sức mạnh và sự khác biệt hoàn toàn của phiên bản phần mềm TKB 6.0 Demo.

TUY NHIÊN CẦN CHÚ Ý

Các hạn chế duy nhất của phiên bản TKB 6.0 Demo là: Chỉ cho phép mở dữ liệu đúng 15 lần với điều kiện là có thay đổi và thực hiện các lệnh ghi dữ liệu trong khi làm việc.

- Như vậy nếu bạn mở dữ liệu thời khóa biểu và thực hiện nhiều lần việc ghi dữ liệu thì chương trình vẫn chỉ tính là mở 1 lần.

- Nếu bạn mở dữ liệu chỉ để xem hoặc sửa nhưng không ghi dữ liệu thì lần mở đóng không tính vào số lần mở của phần mềm.

MỘT VÀI LỜI KHUYÊN

Lời khuyên cho các nhà trường dùng bản TKB 6.0 Demo và mong muốn xếp đuợc một thời khóa biểu chính thức dùng được:

- Hãy mở dữ liệu làm việc và không nên tắt, bật máy tính trong ngày nhiều lần vì mỗi lần tắt máy sau khi dùng lại máy tính sẽ tính là một lần mở dữ liệu.

- Mỗi khi làm việc với phần mềm hãy sử dụng tối đa thời gian làm việc online trên máy tính.

Những phát triển mới trong TKB 6.0

Hướng dẫn sử dụng TKB 6.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=365

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn