Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu trong TKB 6.0 có gì mới?
09/08/2006

Bài viết này mô tả ngắn gọn các điểm mới phát triển và nâng cấp của TKB 6.0 liên quan đến các lệnh tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu. Đối với mọi phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu, các lệnh tinh chỉnh, điều chỉnh dữ liệu bao giờ cũng đóng vai trò rất quan trọng và là trung tâm của phần mềm. Trước tiên cần nói ngay rằng phiên bản TKB 6.0 không đưa ra các thuật toán tinh chỉnh mới mà tập trung chủ yếu vào việc nâng cấp một cách đáng kể các lệnh và thuật toán tinh chỉnh đã có là CX, FPR, DPR, DR và AIO.


1. TKB 6.0 tập trung vào việc nâng cấp các thuật toán CX, FPR và DPR. Toàn bộ các lệnh và thuật toán này đã được phát triển và nâng cấp mạnh mẽ so với các phiên bản 5.X trước đây.
2. Các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu CX, FPR và DPR giờ đây trong bản TKB 6.0 đã hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình phòng học bộ môn và đa năng. Khi điều chỉnh dữ liệu thời khóa biểu, thông tin phòng học cũng được dịch chuyển theo các thông tin khác của thời khóa biểu.
3. Trong các phiên bản TKB trước đây, lệnh tinh chỉnh dữ liệu đã bỏ qua một số ràng buộc quan trọng của dữ liệu thời khóa biểu. Do vậy sau khi tinh chỉnh một số quan hệ ràng buộc có thể bị phá vỡ. Trong bản mới TKB 6.0 chúng tôi đã đưa vào kiểm tra các ràng buộc quan trong nhất bảo đảm chúng không bị phá vỡ khi điều chỉnh dữ liệu thời khóa biểu. Các ràng buộc đã được kiểm tra trong lệnh tinh chỉnh là:
- Kiểm tra và khóa tiết Sinh hoạt.
- Kiểm tra và khóa các cặp tiết xếp liền.
- Các ràng buộc có liên quan đến địa điểm lớp học.
- Các ràng buộc liên quan đến Số phòng môn học.
Riêng việc kiểm tra và khóa tiết Sinh hoạt đã được đưa vào thành một lựa chọn quan trọng của phần mềm. Lựa chọn này có tác dụng đối với các lệnh tinh chỉnh dữ liệu và cả lệnh xếp 100% thời khóa biểu (SF) của phần mềm.


4. Trong các phiên bản trước đây, lệnh giải phóng một ô thời khóa biểu (Push Out) chỉ được thực hiện bởi thuật toán CX, nay trong TKB 6.0, lệnh này đã được thực hiện bởi các thuật toán CX, FPR hoặc DPR do người dùng lựa chọn.
Lựa chọn này có thể thực hiện từ lệnh Các lựa chọn, sau đó vào Tab Xếp TKB.5. Cuối cùng, một trong những thay đổi quan trọng nhất của TKB 6.0 đối với các lệnh tinh chỉnh dữ liệu chính là màn hình quan sát sự thay đổi sau khi chỉnh dữ liệu: màn hình Virtual Report.
Cửa sổ Virtual Report đã được cải tiến khá nhiều cho phép người dùng có nhiều khả năng quan sát và đánh giá tốt hơn kết quả của lệnh vừa thực hiện. Có 2 cải tiến quan trọng là chế độ quan sát các thay đổi và cách thể hiện các thay đổi trên màn hình.
Có 2 chế độ quan sát các thay đổi.
1. Chế độ quan sát chi tiết các thay đổi
: Chế độ này (cũ, mặc định) cho phép quan sát các thay đổi theo một danh sách các thay đổi chi tiết. Danh sách này sẽ hiện tại phần giữa của màn hình. Nháy chuột tại một dòng để xem chi tiết các thay đổi cụ thể trên TKB lớp phía trên và TKB giáo viên phía dưới. Chế độ xem này đã có trong các phiên bản TKB trước đây.2. Chế độ quan sát các thay đổi theo từng lớp/giáo viên: Trong chế độ quan sát này, tại phần giữa của màn hình sẽ hiện danh sách các lớp (hoặc giáo viên) bị thay đổi dữ liệu. Kích chuột vào các dòng này để xem chi tiết các thay đổi cụ thể tương ứng trong lớp học hoặc giáo viên này.
Chế độ quan sát này là mới trong TKB 6.0.Cách thể hiện các thay đổi trên màn hình
Cách thể hiện các thay đổi trên TKB lớp/giáo viên trong TKB 6.0 đã có một thay đổi đáng kể: đó là đã xác định, tô màu, đánh số và vẽ đường kết nối các ô thay đổi trên TKB lớp và giáo viên. Các ô bị thay đổi được đánh số chỉ ra các đường đi của sự thay đổi dữ liệu trong lớp hoặc giáo viên này.Thông qua việc đánh số các ô bị thay đổi, người sử dụng sẽ xác định được các "dây" giáo viên hoặc lớp bị thay đổi dữ liệu. Thay đổi quan trọng này sẽ giúp ích rất nhiều cho giáo viên làm nhiệm vụ xếp thời khóa biểu khi quan sát trên màn hình.

Một thay đổi nữa cần nhắc đến: khi quan sát các "dây" ô bị thay đổi dữ liệu này, người sử dụng có thể tương tác trực tiếp ngay trên màn hình bằng cách nháy chuột tại một ô. Ô này sẽ biến đổi màu thành màu vàng.Trong hình ảnh trên, ta kích hoạt tiết TOÁN lớp 12A, khi đó giáo viên Bằng dạy Toán sẽ xuất hiện trong TKB phía dưới.Trong hình ảnh trên, ta kích hoạt tiết VĂN lớp 12A, khi đó giáo viên HươngV dạy Văn lớp này sẽ xuất hiện trong TKB phía dưới.
Tương tự nếu ta đang quan sát các thay đổi trên TKB giáo viên thì có thể nháy chuột trực tiếp trên TKB giáo viên này để quan sát các thay đổi của lớp học tương ứng.
Chức năng quan sát theo các "dây" giáo viên hoặc lớp bị thay đổi và có thể tương tác trực tiếp trên lưới là một cải tiến rất quan trọng và đáng kể của phiên bản TKB 6.0.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=376

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn