Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình nhà trường có nhiều địa điểm trong TKB 6.0
09/08/2006

TKB 6.0 là phiên bản mới nhất của Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net phát hành năm 2006. Trong phiên bản mới này, mô hình địa điểm nhà trường đã được cải tiến, nâng cấp và hỗ trợ hoàn toàn. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về khái niệm và mô hình các địa điểm trường và cách giải quyểt của phần mềm TKB 6.0.


Thế nào là địa điểm trường?

Địa điểm trường
(vị trí), theo cách hiểu chung cũng như cách hiểu của phần mềm TKB, là nơi tập trung các lớp học, phòng học trong đó giáo viên, học sinh có thể đi lại tự do bên trong địa điểm này với thời gian đủ ngắn. Mỗi nhà trường có thể có 1 hoặc nhiều địa điểm khác nhau.

Theo định nghĩa trên, hai địa điểm nhà trường sẽ được xác định nếu thời gian thực tế đi lại giữa 2 địa điểm này là khá lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến việc xếp thời khóa biểu trong nhà trường.Trong phần mềm TKB 6.0, các địa điểm trường sẽ được đánh số từ 1 đến 10. Mỗi nhà trường được phép khai báo tên địa điểm với Max là 10 địa điểm. Nếu không khai báo thì các địa điểm này sẽ có tên "Vị trí 1", "Vị trí 2", ...., "Vị trí 10".

Việc khai báo tên các địa điểm này được thực hiện từ nút lệnh Địa điểm trong cửa sổ lệnh Thông tin trường học. Màn hình nhập, điều chỉnh các địa điểm trường có khuôn dạng như hình dưới đây.Chú ý: với địa điểm trường chúng ta chỉ được phép nhập, sửa tên các vị trí mà không có lệnh xóa hay bổ sung mới địa điểm.

Lớp học và phòng học liên quan đến địa điểm trường

Trong TKB 6.0, mỗi lớp học và mỗi phòng học khi khởi tạo sẽ có thuộc tính địa điểm trường. Mặc định khi mới khởi tạo tất cả các lớp và phòng học sẽ có thông tin địa điểm là 1. Như vậy vị trí (địa điểm) 1 là địa điểm mặc định chứa tất cả các lớp học và phòng học.Như vậy trong TKB 6.0:

- Mỗi lớp và phòng học sẽ tương ứng duy nhất với một địa điểm trường (từ 1 đến 10).

- Mặc định khi khởi tạo một lớp mới hay phòng học mới, các đối tượng này sẽ có địa điểm là 1 (vị trí 1).

Các ràng buộc liên quan đến địa điểm trường

Trong TKB 6.0 các ràng buộc, yêu cầu liên quan đến địa điểm trường sẽ chỉ gán cho các giáo viên cụ thể hoặc gán chung cho tất cả giáo viên trong nhà trường.

- Lệnh gán ràng buộc địa điểm dùng chung cho tất cả giáo viên trong nhà trường được thực hiện bởi lệnh Các lựa chọn (nút lệnh trên thanh công cụ) và Tab TKB.Có 2 ràng buộc:

+ Một buổi chỉ dạy một địa điểm: mỗi giáo viên không thể trong 1 buổi học dạy 2 địa điểm.

+ Một ngày chỉ dạy một địa điểm: mỗi giáo viên trong 1 ngày cả sáng + chiều chỉ dạy 1 địa điểm. Ràng buộc thứ 2 bao hàm và mạnh hơn ràng buộc thứ nhất.

- Lệnh gán ràng buộc địa điểm cho từng giáo viên. Lệnh này được thực hiện từ lệnh nhập ràng buộc của từng giáo viên, nút Các ràng buộc khác.Nếu giáo viên khai báo ràng buộc địa điểm chi tiết, các ràng buộc này sẽ có tác dụng mạnh hơn ràng buộc chung cho tất cả giáo viên như đã khai báo ở trên.

Quan sát thông tin địa điểm (vị trí) trường

Thông tin địa điểm trường có thể quan sát trên các thời khóa biểu giáo viên. Nút lệnh Vị trí trên bảng thông tin của giáo viên có chức năng tô màu các ô thời khóa biểu theo vị trí. Nếu tiết học học trong phòng truyền thống, địa điểm sẽ tính theo vị trí lớp, nếu tiết học trong phòng học thì địa điểm sẽ tính theo vị trí của phòng học này.

- Lệnh đặt màu của các vị trí.

Vào lệnh Các lựa chọn, chọn TAB Khung nhìn. Kích chọn nút Tô màu các địa điểm lớp để vào cửa sổ tô màu các địa điểm trường.- Lệnh tô màu các ô trên TKB giáo viên. Nút lệnh Vị trí sẽ thực hiện công việc này.Trong hình trên ta thấy giáo viên Bằng trong tuần sẽ phải dạy tại 3 địa điểm khác nhau.

Phần mềm TKB 6.0 xử lý các quan hệ ràng buộc liên quan đến địa điểm trường như thế nào?

Phần mềm TKB 6.0 xử lý các ràng buộc liên quan đến địa điểm trường như sau:

- Phần mềm sẽ chỉ xử lý các ràng buộc địa điểm khi thực hiện việc xếp tiết học cho các thời khóa biểu của giáo viên kể cả việc xếp tay cũng như xếp tự động.

- Phần mềm sẽ không kiểm tra hoặc không chịu trách nhiệm nếu người dùng thực hiện các thao tác thay đổi dữ liệu thuộc tính có liên quan đến địa điểm. Ví dụ sau khi đã xếp xong 1 tiết cho giáo viên thỏa mãn các ràng buộc địa điểm, người dùng có thể tiến hành thao tác thay đổi địa điểm của lớp học hay phòng học và phát sinh mâu thuẫn địa điểm của giáo viên. Trong trường hợp này phần mềm sẽ không cảnh báo.

- Như vậy nếu chúng ta khai báo các thông tin địa điểm lớp, phòng chính xác, khai báo các ràng buộc địa điểm chính xác thì thời khóa biểu được tạo ra sau đó (bằng tay cũng như tự động) sẽ thỏa mãn hoàn toàn các ràng buộc liên quan đến địa điểm trường.

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=377

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn