Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TKB 6.0 hỗ trợ hoàn toàn mô hình phòng học bộ môn và đa năng
14/08/2006

Mô hình phòng học bộ môn đã được đưa vào phần mềm TKB từ phiên bản 5.5, tuy nhiên phải đến phiên bản mới TKB 6.0 các mô hình này mới được phát triển và hỗ trợ hoàn toàn.


Trong phiên bản mới TKB 6.0, khái niệm phòng học đã được mở rộng cho phòng học bộ mônphòng học đa năng, đáp ứng tối đa yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong các nhà trường Việt Nam.
1. Nhà trường được phép nhập một đối tượng mới: phòng học. Có 2 kiểu phòng học, bộ môn (M) và đa năng (D). Phần mềm cho phép nhập tối đa 300 phòng học.
2. Các tiết học trên thời khóa biểu giờ đây sẽ được chia thành 2 loại: tiết học cổ điển (trong phòng truyền thống, tương thích với các phiên bản TKB cũ) và tiết học trong phòng học (bộ môn và đa năng).
3. Khi khởi tạo một phòng học đa năng mới, không cần phải thực hiện thêm bất cứ một thao tác nào nữa. Các phòng này đã sẵn sàng dùng để xếp tiết. Chỉ cho phép chuyển các tiết học cổ điển sang học trong phòng đa năng và ngược lại, không phụ thuộc vào môn học.
4. Được phép chuyển đổi tiết học giữa hai phòng học đa năng bất kỳ.
5. Với phòng học bộ môn, sau khi khởi tạo cần gán tính chất môn học - khối lớp cho các phòng này để chúng thực sự trở thành phòng học bộ môn. Như vậy phòng học bộ môn phải được gắn liền với tối thiểu một môn học và một khối lớp.
6. Một phòng học kiểu bộ môn có thể là phòng học bộ môn của nhiều môn học khác nhau, tương ứng với nhiều khối lớp khác nhau.
7. Để có thể xếp được các tiết học trong phòng học bộ môn cần thực hiện lệnh phân công môn - lớp học trong phòng bộ môn. Lệnh này sẽ qui định tại mỗi lớp học, môn học nào sẽ phải học trong phòng học bộ môn và môn học nào phải học trong phòng truyển thống (kiểu cũ).
8. Việc phân công dạy trong phòng học bộ môn là rất chặt chẽ: nếu một môn học trong một lớp đã được phân công học trong phòng bộ môn thì tất cả các tiết học của môn này bắt buộc phải xếp học trong các phòng bộ môn tương ứng. Ngược lại, nếu không được phân công thì tất cả các tiết của môn này bắt buộc phải học trong phòng truyền thống (và do đó có thể chuyển sang phòng học đa năng).
9. Không được phép chuyển đổi tiết học giữa phòng học bộ môn và phòng truyền thống.
10. Không được phép chuyển đổi tiết học giữa phòng học bộ môn và phòng đa năng.
11. Được phép chuyển đổi tự do giữa các phòng học bộ môn tương đương.
12. Lệnh Xếp toàn bộ (SF) đã hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình phòng học bộ môn và đa năng.
13. Toàn bộ các lệnh tinh chỉnh dữ liệu (CX, FPR, DPR) đều đã hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình phòng học bộ môn và đa năng.
14. Phần mềm hỗ trợ mặc định và hoàn toàn cho mô hình phòng học lý tưởng trong các nhà trường Việt Nam, trong đó tách biệt rời hai khối phòng truyền thống (cũ) và các phòng học bộ môn và đa năng.
15. Trường hợp các nhà trường có lớp học "đặc biệt" (không có phòng truyền thống) hay mô hình phòng học không lý tưởng, sau khi xếp xong thời khóa biểu, lệnh RAD sẽ tiến hành phân bổ tự động các tiết học truyền thống của các lớp đặc biệt sang các tiết trống của phòng học bộ môn, đa năng và sang các phòng truyền thống đang rỗi khác.
16. Phần mềm TKB 6.0 cũng hỗ trợ cho nhiều loại mô hình xếp tiết linh hoạt đối với phòng học bộ môn và đa năng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà trường.

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=386

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn