Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Chức năng tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR trong TKB 8.0 đã được cải tiến như thế nào?
11/05/2010

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Một trong những phát triển đột phá nhất của phiên bản TKB 7.5 là chức năng tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR. Đây là chức năng đã phát triển dựa trên thuật toán CX/DPR nhưng đã bổ sung thêm tính "tối ưu" theo nghĩa sau: Tất cả các giáo viên tham gia vào kết quả của thuật toán OpCX/OpDPR đều có thời khóa biểu thay đổi một cách "tối ưu" theo nghĩa sẽ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
1. Không vi phạm ràng buộc Nghỉ, Hạn chế, Bận

2. Không vi phạm ràng buộc không dạy theo tiết

3. Không vi phạm ràng buộc nghỉ các ngày cụ thể

4. Không vi phạm ràng buộc về số tiết dạy max trong ngày

5. Không vi phạm ràng buộc không dạy qua trưa

6. Không vi phạm ràng buộc dạy qua giờ nghỉ giải lao

7. Không vi phạm ràng buộc tính chất môn học

8. Không làm tăng tiết trống

9. Không làm giảm số buổi nghỉ

10. Không làm giảm số ngày nghỉ

Chú ý:

Người dùng có thể chọn lại và cho phép thuật toán OpCX/OpDPR phải thỏa mãn tất cả hoặc chỉ một số trong các điều kiện trên. Để cài đặt lựa chọn này của phần mềm hãy thực hiện chức năng:

Lệnh chính --> Các lựa chọn.

Sau đó chọn TAB: Tối ưu tinh chỉnh TKB.

Trong phiên mới TKB 8.0, chức năng đặc biệt này của phần mềm có một nâng cấp đáng kể: phần mềm cho phép người dùng xác định và cố định các giáo viên sẽ không tham gia vào lệnh tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR. Tính năng này rất hay được áp dụng trên thực tế vì thông thường một số giáo viên quan trọng hoặc có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được ưu tiên cố định thời khóa biểu không thay đổi nữa sau khi đã xếp xong đợt đầu cho họ.

Để xác định danh sách các giáo viên cần cố định trong phần mềm hãy thực hiện lệnh:

Lệnh chính ---> Các lựa chọn.

Sau đó chọn TAB: Cố định TKB giáo viên.

Với cải tiến nhỏ này hy vọng rằng lệnh tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR sẽ là một lệnh rất hữu ích trong phiên bản mới TKB 8.0.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=3882

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn