Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

15 câu hỏi và trả lời về TKB 8.0
25/05/2010

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Một số các câu hỏi cũng như những thắc mắc trong việc sử dụng phần mềm xếp thời khóa biểu phiên bản mới nhất TKB 8.0 sẽ được giải đáp trong bài viết này. Mời các bạn đón đọc.


I. Câu hỏi

1. Trong phần mềm TKB 8.0 đã đưa vào một thuật toán tinh chỉnh mới gọi là OpFPR. Thuật toán này có gì liên quan đến thuật toán FPR hay không?

2. TKB 8.0 đã hỗ trợ Unicode. Vậy hãy giải thích cho chúng tôi hiểu rõ hơn Unicode là gì?

3. Phần mềm TKB 8.0 đã hỗ trợ hoàn toàn Unicode, thế thì với các dữ liệu TKB cũ khi nâng cấp lên dữ liệu 8.0 các font tiếng Việt có được nâng cấp lên Unicode hay không?

4. Phiên bản TKB 8.0 DEMO có gì đặc biệt khác với các bản TKB DEMO trước đây hay không?

5. Việc đưa thêm tính năng tô màu các môn học trên thời khóa biểu có ý nghĩa gì?

6. Hãy giải thích cho tôi hiện tượng sau đây: khi thực hiện lệnh tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR, theo đúng ý nghĩa của lệnh thì tất cả các giáo viên trung gian tham gia vào lệnh này sẽ không có thời khóa biểu xấu đi, nhưng trên màn hình kiểm tra đánh giá các giáo viên bị thay đổi tôi nhìn thấy có một số ô màu đỏ, tức là giáo viên này bị xấu đi? Điều này có mâu thuẫn không với ý nghĩa của từ "tối ưu"?

7. Tính "tối ưu" của các lệnh tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR và OpFPR được thể hiện như thế nào, xin đề nghị giải thích rõ hơn.

8. Trong phiên bản mới TKB 8.0, các lệnh TOP (tối ưu giáo viên) có được nâng cấp hay phát triển gì mới không?

9. Tại sao khi tôi nâng cấp bộ dữ liệu TKB từ phiên bản cũ lên TKB 8.0, rất nhiều môn học không được đặt màu sắc chính xác, nhiều môn học có màu giống nhau?

10. Vì sao khi thực hiện tinh chỉnh bằng thuật toán OpFPR thì đa số các trường hợp đều thất bại?

11. Công ty hãy cho chúng tôi một lời khuyên: nên sử dụng thuật toán nào: OpFPR hay FPR?

12. Chức năng đánh dấu cố định giáo viên trong lệnh Các lựa chọn có ý nghĩa gì trong phần mềm TKB 8.0?

13. Hãy chỉ rõ cho chúng tôi biết 10 tiêu chí đánh giá tối ưu khi tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu là những tiêu chí nào? Có thể thay đổi được các tiêu chí này hay không?

14. Theo thời gian chúng tôi thấy phần mềm TKB của các bạn ngày càng đồ sộ và phức tạp hơn. Công ty có hay không ý định sẽ làm ra một phần mềm TKB mới với ít chức năng hơn và gọn hơn phiên bản hiện đang có hay không?

15. Trong tương lai phần mềm có còn tiếp tục được phát triển nữa hay không?

II. Câu hỏi và Trả lời

Câu hỏi 1

Trong phần mềm TKB 8.0 đã đưa vào một thuật toán tinh chỉnh mới gọi là OpFPR. Thuật toán này có gì liên quan đến thuật toán FPR hay không?

Trả lời

Có. Thuật toán OpFPR dựa hoàn toàn trên thuật toán FPR, điểm khác biệt duy nhất là trong OpFPR, yêu cầu các giáo viên tham gia vào thay đổi đều phải thỏa mãn điều tối ưu dữ liệu (tức là có thời khóa biểu không xấu đi sau khi thực hiện lệnh).

Câu hỏi 2

TKB 8.0 đã hỗ trợ Unicode. Vậy hãy giải thích cho chúng tôi hiểu rõ hơn Unicode là gì?

Trả lời

Unicode là tên gọi của bảng mã ký tự quốc tế 16-bit. Đặc điểm của bảng mã này là đã chứa toàn bộ các ký tự chuẩn tiếng Việt và do đó hỗ trợ hoàn toàn cho việc thể hiện tiếng Việt trên máy tính. Các bảng mã 8-bit không có tính năng đặc biệt này do vậy việc hỗ trợ tiếng Việt rất khó khăn vì phải thay đổi các ký tự chuẩn trong các bảng mã 8-bit này, điều này sinh ra nhiều bảng mã tiếng Việt 8-bit khác nhau và gây ra sự không tương thích của các văn bản tiếng Việt theo các bảng mã 8-bit khác nhau.

Nhược điểm này đã được giải quyết hoàn toàn khi sử dụng bảng mã Unicode.

Người dùng cần chú ý khi dùng Unicode là không phải các bộ Font nào cũng hỗ trợ Unicode. Bộ font hay được dùng hiện nay đã hỗ trợ Unicode là Times New RomanArial.

Câu hỏi 3

Phần mềm TKB 8.0 đã hỗ trợ hoàn toàn Unicode, thế thì với các dữ liệu TKB cũ khi nâng cấp lên dữ liệu 8.0 các font tiếng Việt có được nâng cấp lên Unicode hay không?

Trả lời

Khi nâng cấp dữ liệu từ các phiên bản cũ lên TKB 8.0, phần mềm sẽ tự động chuyển đổi dữ liệu lên bộ font mới theo bảng mã Unicode.

Câu hỏi 4

Phiên bản TKB 8.0 DEMO có gì đặc biệt khác với các bản TKB DEMO trước đây hay không?

Trả lời

Không. Bản TKB 8.0 DEMO vẫn có tính năng sau: cho phép người dùng khởi tạo các bộ dữ liệu mới nhưng chỉ cho phép mở và ghi dữ liệu 15 lần. Mỗi lần mở file và thực hiện lệnh Save sẽ được tính 1 lần sử dụng.

Chú ý:

Nếu mở File nhưng không thực hiện lệnh Save thì không tính là một lần sử dụng.

Khi đã mở File thì có thể thực hiện lệnh Save nhiều lần mà vẫn tính là 1 lần sử dụng.

Câu hỏi 5

Việc đưa thêm tính năng tô màu các môn học trên thời khóa biểu có ý nghĩa gì?

Trả lời

Tính năng này cho phép người dùng nhận biết các môn học trên TKB thông qua màu sắc thể hiện trên thời khóa biểu. Tính năng này rất quan trọng vì màu sắc được cảm nhận nhanh và chính xác, là một công cụ tốt cho việc quan sát, đánh giá thời khóa biểu trong khi tinh chỉnh.

Bạn hãy quan sát màn hình thời khóa biểu sau để cảm nhận được ý nghĩa của màu sắc thể hiện môn học.

 

Câu hỏi 6

Hãy giải thích cho tôi hiện tượng sau đây: khi thực hiện lệnh tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR, theo đúng ý nghĩa của lệnh thì tất cả các giáo viên trung gian tham gia vào lệnh này sẽ không có thời khóa biểu xấu đi, nhưng trên màn hình kiểm tra đánh giá các giáo viên bị thay đổi tôi nhìn thấy có một số ô màu đỏ, tức là giáo viên này bị xấu đi? Điều này có mâu thuẫn không với ý nghĩa của từ "tối ưu"?

Trả lời

Điều nhận biết của bạn là thực sự đúng và có thể xảy ra. Vậy thì điều đó có mâu thuẫn hay không với khái niệm "tối ưu" của thuật toán OpCX/OpDPR?

Câu trả lời của chúng tôi là hoàn toàn không mâu thuẫn. Nguyên nhân đơn giản là các tiêu chí của tính "tối ưu" trong thuật toán OpCX/OpDPR/OpFPR không trùng hợp hoàn toàn với 12 tiêu chí đánh giá TKB trong các lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu.

10 tiêu chính đánh giá tính tối ưu của tinh chỉnh TKB là:

Không vi phạm ràng buộc Nghỉ, Hạn chế, Bận

Không vi phạm ràng buộc không dạy theo tiết

Không vi phạm ràng buộc nghỉ các ngày cụ thể

Không vi phạm ràng buộc về số tiết dạy max trong ngày

Không vi phạm ràng buộc không dạy qua trưa

Không vi phạm ràng buộc dạy qua giờ nghỉ giải lao

Không vi phạm ràng buộc tính chất môn học

Không làm tăng tiết trống

Không làm giảm số buổi nghỉ

Không làm giảm số ngày nghỉ

Trong khi đó 12 tiêu chí đánh giá giáo viên thay đổi trong quá trình thực hiện lệnh là:

 Số tiết trống trong một buổi học.

Tổng số tiết trống trong một tuần.

Số lượng buổi nghỉ và ngày nghỉ trong một tuần

Số lượng tiết dạy Max trong buổi

Có dạy qua trưa hay không?

Số lượng các tiết bị phá vỡ ràng buộc Nghỉ, Bận, Hạn chế.

Số buổi vi phạm ràng buộc nghỉ theo tiết học.

Số buổi vi phạm ràng buộc nghỉ buổi học.

Có vi phạm ràng buộc số buổi nghỉ dạy hay không.

Số buổi vi phạm ràng buộc dạy Max trong buổi học.

Có vi phạm ràng buộc số ngày nghỉ dạy hay không.

 Chính vì sự không tương thích hoàn toàn giữa hai kiểu đánh giá (chuyển tiết tối ưu và đánh giá giáo viên tối ưu) nên trong các kết quả của lện OpCX/OpDPR ta vẫn thấy các giáo viên bị đánh giá màu đỏ.

Câu hỏi 7

Tính "tối ưu" của các lệnh tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR và OpFPR được thể hiện như thế nào, xin đề nghị giải thích rõ hơn.

Trả lời

Tính tối ưu của các lệnh tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR và OpFPR được thể hiện như sau:

Tất cả các giáo viên trung gian tham gia vào thuật toán này bị thay đổi dữ liệu nhưng vẫn phải thỏa mãn (đồng thời hay một số trong) các tiêu chí sau:

Không vi phạm ràng buộc Nghỉ, Hạn chế, Bận

Không vi phạm ràng buộc không dạy theo tiết

Không vi phạm ràng buộc nghỉ các ngày cụ thể

Không vi phạm ràng buộc về số tiết dạy max trong ngày

Không vi phạm ràng buộc không dạy qua trưa

Không vi phạm ràng buộc dạy qua giờ nghỉ giải lao

Không vi phạm ràng buộc tính chất môn học

Không làm tăng tiết trống

Không làm giảm số buổi nghỉ

Không làm giảm số ngày nghỉ

Người dùng có thể can thiệp bằng cách đặt lại các tiêu chí trên trong lệnh Các lựa chọn --> Tối ưu tinh chỉnh TKB.

Câu hỏi 8

Trong phiên bản mới TKB 8.0, các lệnh TOP (tối ưu giáo viên) có được nâng cấp hay phát triển gì mới không?

Trả lời

Không. Chúng tôi hy vọng sẽ quay lại nâng cấp các lệnh này trong các phiên bản tiếp theo của phần mềm TKB.

Câu hỏi 9

Tại sao khi tôi nâng cấp bộ dữ liệu TKB từ phiên bản cũ lên TKB 8.0, rất nhiều môn học không được đặt màu sắc chính xác, nhiều môn học có màu giống nhau?

Trả lời

Điều đó hoàn toàn chính xác. Lý do là phần mềm sẽ tự động nhận biết môn học chuẩn thông qua mã môn học. Các môn học với mã chuẩn môn học thì phần mềm khi nâng cấp sẽ tự động gán màu, còn các môn học đã bị thay đổi mã thì phần mềm không nhận biết được sẽ gán tự động màu đen. Tuy nhiên người dùng có thể thay đổi màu môn học bất cứ lúc nào.

Câu hỏi 10

Vì sao khi thực hiện tinh chỉnh bằng thuật toán OpFPR thì đa số các trường hợp đều thất bại?

Trả lời

Điều này là hoàn toàn đúng vì trong thiết kế của thuật toán FPR, các giáo viên sẽ bắt buộc dịch chuyển theo các vị trí cố định, do vậy phần mềm không quyết định được và không thay đổi được sự thay đổi này của các giáo viên. Khả năng các thay đổi này vi phạm các tiêu chí tối ưu là rất lớn.

Câu hỏi 11

Công ty hãy cho chúng tôi một lời khuyên: nên sử dụng thuật toán nào: OpFPR hay FPR?

Trả lời

Câu hỏi rất thú vị. Lời khuyên của chúng tôi là: nên dùng OpFPR trước, nếu không được thì đành phải dùng FPR vậy.

Câu hỏi 12

Chức năng đánh dấu cố định giáo viên trong lệnh Các lựa chọn có ý nghĩa gì trong phần mềm TKB 8.0?

Trả lời

Chức năng này có ý nghĩa xác định các giáo viên sẽ được cố định không được phép thay đổi trong quá trình thực hiện thuật toán OpCX/OpDPR.

 

Câu hỏi 13

Hãy chỉ rõ cho chúng tôi biết 10 tiêu chí đánh giá tối ưu khi tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu là những tiêu chí nào? Có thể thay đổi được các tiêu chí này hay không?

Trả lời

10 tiêu chí đánh giá tối ưu khi tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu là:

  1. Không vi phạm ràng buộc Nghỉ, Hạn chế, Bận
  2. Không vi phạm ràng buộc không dạy theo tiết
  3. Không vi phạm ràng buộc nghỉ các ngày cụ thể
  4. Không vi phạm ràng buộc về số tiết dạy max trong ngày
  5. Không vi phạm ràng buộc không dạy qua trưa
  6. Không vi phạm ràng buộc dạy qua giờ nghỉ giải lao
  7. Không vi phạm ràng buộc tính chất môn học
  8. Không làm tăng tiết trống
  9. Không làm giảm số buổi nghỉ
  10. Không làm giảm số ngày nghỉ

Các tiêu chí không thể thay đổi nhưng người dùng có thể đặt / hủy các tiêu chí này bằng lệnh Lệnh chính --> Các lựa chọn --> Tối ưu tinh chỉnh TKB.


Câu hỏi 14

Theo thời gian chúng tôi thấy phần mềm TKB của các bạn ngày càng đồ sộ và phức tạp hơn. Công ty có hay không ý định sẽ làm ra một phần mềm TKB mới với ít chức năng hơn và gọn hơn phiên bản hiện đang có hay không?

Trả lời

Câu hỏi của bạn rất hay. Chúng tôi cũng thấy sự "đồ sộ" của phần mềm của mình. Trong tương lai chúng tôi chắc chắn sẽ thiết kế các phiên bản phần mềm TKB với định hướng đơn giản hơn và gọn nhẹ hơn, phù hợp cho nhiều đối tượng nhà trường hơn.

Câu hỏi 15

Trong tương lai phần mềm có còn tiếp tục được phát triển nữa hay không?

Trả lời

Phiên bản TKB 8.0 chắc chắn chưa phải là phiên bản cuối cùng. Trong tương lai phần mềm này sẽ còn được phát triển theo rất nhiều định hướng trong đó hướng quan trọng nhất vẫn là tiếp tục nghiên cứu phát triển các lệnh tối ưu hóa và làm đẹp thời khóa biểu giáo viên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=3925

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn