Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hội thảo giới thiệu Phần mềm TKB 6.0 và một số phần mềm Hỗ trợ giáo dục THCS
18/08/2006

Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với công ty Công Nghệ Tin học Nhà Trường tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu Phần mềm TKB 6.0 và một số phần mềm Hỗ trợ giáo dục THCS vào ngày 18/08/2006 tại Sở GD&ĐT Hà Nội.
Tại buổi hội thảo, công ty School@net đã báo cáo, trình chiếu, giới thiệu phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu phiên bản mới - TKB 6.0 và một số phần mềm hỗ trợ giáo dục: Sketchpad, Crocodile, Cabri 3D, ....
Bài báo cáo và trình chiểu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và góp ý của gần 200 đại biểu là Hiệu trưởng, Hiệu phó, Trưởng - Phó Phòng Đào tạo, các chuyên viên của các trường THCS trong buổi hội thảo.


Một số hình ành tại buổi hội thảo:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=393

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn