Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hội thảo GIỚI THIỆU CÁC TÍNH NĂNG MỚI NHẤT CỦA PHẦN MỀM HỖ TRỢ XẾP THỜI KHOÁ BIỂU - TKB 8.0 HÀ NỘI, thứ hai, ngày 12 tháng 7 năm 2010
12/07/2010

Sáng 12/07/2010, tại 67B Cửa Bắc, Hà Nội, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường tổ chức buổi hội thảo giới thiệu các tính năng mới nhất của phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 8.0. Buổi hội thảo đã thu hút nhiều giáo viên các trường THCS, THPT đến tham dự.


Phiên bản TKB 8.0 là phiên bản mới nhất với nhiều tính năng mạnh nhất của phần mềm.
Phiên bản này ra đời đã đánh dấu bước phát triển đột phá mới với việc đưa vào thuật toán tinh chỉnh tối ưu mới OPCX/OPDPR/OPFPR và các công cụ tự động tối ưu hóa thời khóa biểu giáo viên (TOP).

Các chức năng mới của phần mềm TKB 8.0 sẽ mang lại cho các nhà trường và cho người xếp thời khóa biểu một cách làm việc mới rất hiệu quả, mang lại những thay đổi cơ bản trong tư duy xếp thời khóa biểu của các nhà trường phổ thông.

Sau đây là một vài hình ảnh trong buổi hội thảo.

Tải Slide phát biểu và tài liệu phát hành tại hội thảo GIỚI THIỆU CÁC TÍNH NĂNG MỚI NHẤT CỦA PHẦN MỀM HỖ TRỢ XẾP THỜI KHOÁ BIỂU - TKB 8.0 Hà Nội, 12-07-2010

Tải TKB Application System 8.0 DEMO



URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=4179

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn